Професионална реализация на студентите от АМТИИ.

 

Професионална реализация на студентите за периода 2013 - 2018 г.

Реализация на студентите по направления.

Област на реализация на студентите.