АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА С ФОНОТЕКА

 

оранжево изображение на книга с нота iи текст Академична библиотека  на тъмносин фон с бледи букви на латиница ART

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив, като един от центровете на българската духовност и като специализирано висше училище по изкуствата с национална и международна значимост, притежава библиотека с богат и многообразен фонд.

Академичната библиотека се развива като съвременен информационен център с важната мисия на средище между артистичната култура, науката и образованието.

Нейните основни задачи са:

  • партньорство на преподавателския екип и студентите в тяхната учебна и научна дейност;
  • съдействие при организирането на художествено-творческите академични изяви;
  • поддържане на архив за културната памет на Академията.

Библиотечният фонд е структуриран от издания във всички свързани с академичната специфика области на знанието, в това число нотни издания, репродукции, аудио- и видеозаписи. Функционира обособена фонотека и видеотека.

Ценни за специалистите са колекциите от специално дарените на Академията лични библиотеки на именитите български композитори Константин Илиев и Иван Спасов. Дарители на библиотеката са много преподаватели, както и изявени дейци на науката, изкуството и културата. Текущо се попълва колекцията фонд "Никола Кенов", съставена от ноти, книги и албуми на западни езици. Във фонд "Духовен център" - Серес, са събрани дарения от Гърция на книги, ноти и компактдискове. Обособена е специална сбирка, съдържаща издания с антикварна стойност, както и сбирка "с автограф" - с личните посвещения на авторите на издания.

Като специализирана библиотека по изкуствата към висше училище, библиотеката има ограничен достъп за ползване - преди всичко от студенти, преподаватели и служители на Академията.

Електронни ресурси със свободен достъп

Музикално изкуство        Изобразително изкуство       Хореографско изксутво        Педагогически науки