EURAXESS - европейска мрежа на изследователите

 

европейска мрежа на изследователите EURAXESS

От 2016 година АМТИИ „Проф. Асен Диамндиев“ – Пловдив е член на европейската мрежа на изследователите EURAXESS.

На 05.04.2022 г. Академичната библиотека беше домакин на информационен ден, свързан с популяризиране на дейностите на мрежата.

EURAXESS, чрез своите контактни лица, предоставя ценни данни и предлага съдействие на изследователи, артисти и учени, свързано с мобилност, менторство и кариерно развитие.

EURAXESS работи в следните 4 ключови направления:

  • Подпомага учените при намиране на работа, възможности за финансиране за техните разработки и др.;
  • Предоставя услуги, които правят преместването в друга страна възможно най-леко;
  • Грижи се за спазването на правата на учените и на висококвалифицираните специалисти;
  • Поддържа връзките между европейските учени навсякъде по света.

Всички EURAXESS услуги са безплатни.

Информация за мрежата, с възможност за регистрация, е достъпна на:
https://www.euraxess.bg/