Борис Мирчев, Boris Mirchev

гл. ас. д-р БОРИС МИРЧЕВ

Секретар на катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
0877 19 70 80
Преподавател по:
корепетитор
Академична длъжност:
главен асистент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
клавирната музика
Преподавателски интереси в областта на:
камерна музика, задължително пиано
Образование:

АМТИИ „Проф. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“

Доктор – 2017;
Mагистър изпълнителско изкуство – 2011 специалност пиано;
Mагистър медийно музикално редакторство – 2005;
Bакалавър Педагогика на обучението по музика - 2004

Средно образование – НУМТИ "Добрин Петков" – 1998, специалност пиано

Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
  • 2019 – Фестивал на Славянската музика – съвместен проект на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив и НУМТИ „Добрин Петков“ Пловдив;
  • 2017 – Пролетни научни четения на АМТИИ с два доклада публикувани към сборника на четенията – „За някои проблеми на интерпретацията на клавирните „ПРИКАЗКИ“ на Николай Метнер“; „Педагогическа дейност на Николай Метнер“;
  • 2017 – участие в Млад научен форум за музика и танц към НБУ – СОФИЯ с доклад публикуван в сборника към форума;
  • 2014 – участие във „Втора национална среща на валдхорнисти 100 години проф. Кирил Карел Стари и половин век пловдивска валдхорнова школа“ в НУМТИ „Добрин Петков“ - Пловдив като корепетитор и с доклад „Звездни мигове от ежедневието на пловдивската валдхорнова школа“ в съавторство с Елвира Матева
Награди:
-
По-важни публикации:
„За някои проблеми на интерпретацията на клавирните „ПРИКАЗКИ“ на Николай Метнер“; „Педагогическа дейност на Николай Метнер“
По-важни творчески изяви:
  • Участие в реализирането на различни оперни постановки към академичния оперен театър на АМТИИ Проф. АСЕН ДИАМАНДИЕВ: „СЕМЕЛА“ Г.Ф.Хендел; „Кралицата на феите“ Х.Пърсел (2014/2015); „РАЗВОД“ П. Хаджиев; „ТЕЛЕФОНЪТ“ Д.К.Меноти; „Шегите на Бомарше“ Д.Росини (2015/2016); „Бастиен и Бастиена“ В.А.Моцарт (2016-2017); „КОМАРДЖИЯТА“ Л. Керубини ( 2018 – 2019); „БА – ТА- КЛАН“ Ж. Офенбах (2019 – 2020);
  • Концерти реализирани с девическа хорова формация ЕВМОЛПЕЯ с диригент Алия Хансе : 04.06.2019 Ден на евреите; 08.09.2019 Фестивал „Кулинарното наследство на Тракия“ – Ивайловград; 23.09.2019 концерт ‚МЕЖДУ ХОРОВЕТЕ И КУЛТУРИТЕ“ съвместно със хор „Гласът на цивилизациите“ към университета на Бахчишехир; 31.10. 2019 концерт „Поклон будители народни“; 18.12,2019 Коледен концерт; 11.01.2020 заключителен концерт за Европейска столица на годината Пловдивив 2019; 21.11.2019 Денят на християнското семейство; 30.10.2020 концерт „Поклон будители народни“ и др.;
  • Участие като корепетитор и хорист към Пловдивско певческо дружество Ангел Букурещлиев на международния хоров фестивал Монте Катини Терме – Италия юни 2018 – първа награда;
  • Съвместен концерт със сопраното Злата Тошевска ( Македония) към зимен фестивал на изкуствата Сцена, Палитра Слово 2017 Пловдив – 21.02.2017;
  • Първо интегрално изпълнение на всички концертни творби на Моцарт за валдхорна заедно с Кристина Юмерска (валдхорна ) в два концерта – Пловдив и София – 18, 21. 11. 2013
Обществена дейност:
-