Калина Дечева, Kalina Decheva

ст. преп. КАЛИНА ДЕЧЕВА

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
0896 267 951
Преподавател по:
английски език
Академична длъжност:
старши преподавател
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
приложна лингвистика
Преподавателски интереси в областта на:
Влиянието на музиката върху оптимизиране на обучението по чужд език на студенти по изкуствата
Образование:
ВТУ ‘Св. св. Кирил и Методий” 1995 – английска филология
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
 • Mарт 2017 - Конференция 40 ГОДИНИ КАТЕДРА „ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА” – Доклад „Музиката в заниманията по английски език със студенти по изкуство – някои идеи за дообогатяване на настоящата практика“;
 • Април 2017– АМТИИ Пловдив – Участие в Априлски научни четения с доклад на тема „Ролята на музикалния фон в уроците по английски език“;
 • Октомври 2017– Международна научна конференция„Наука, образование с доклад на тема „Фотоси и реплики на известни картини в заниманията по английски език със студенти по изкуство – някои нови аспекти на съществуващата практика”;
 • Април 2018– АМТИИ Пловдив – Участие в Априлски научни четения с доклади на тема
  „Сузуки методът и как езикът присъства в него“ •
  „Становището на някои автори за връзката между развитието на музикалните умения и езиковата компетентност“;
 • Април 2019. АМТИИ - Пловдив „Как запаметяването на песни способства за по-ефективното и приятно усвояване на английски език”
Награди:
-
По-важни публикации:
 • 2019 - „Как запаметяването на песни способства за по-ефективното и приятно усвояване на английски език” сборник „Пролетни научни четения” АМТИИ стр.112 – 118; ISSN – 1314 – 7005;
 • 2018 - „Становището на някои автори за връзката между развитието на музикалните умения и езиковата компетентност“ - сборник „Пролетни научни четения” АМТИИ стр. 36 – 41; ISSN -1314 - 7005;
 • 017 - „Ролята на музикалния фон в уроците по английски език“ – сборник „ пролетни научни четения” Амтии, стр.59 -62; ISSN -1314 -7005;
 • Музиката в заниманията по английски език със студенти по изкуство – някои идеи за дообогатяване на настоящата практика“ – сборник „МУЗИКАЛНОТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА ВЪВ ВИСШЕТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ” стр. 76 – 84; издателство Коала прес; ISBN 978-954-2963-24-0;
 • Фотоси и реплики на известни картини в заниманията по английски език със студенти по изкуство – някои нови аспекти на съществуващата практика” – сборник ‘ Международна научна конференция„Наука, образование и иновациив областта на изкуството” стр.384 – 388; ISBN 978 – 954 -2963 – 23 - 3
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-