Красимира Филева, Krasimira Fileva

проф. д-р КРАСИМИРА ФИЛЕВА

Катедра "Пиано и акордеон"

Служебен e-mail:
Телефон:
0877 211 776
Преподавател по:
Пиано (задължителен инструмент), Съвременна клавирна култура, Анализ и интерпретация на клавирна литература
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
клавирно изпълнителство, методика на преподаване на пиано, урокът по музика в общообразователното училище, музикална теория, музикална психология
Преподавателски интереси в областта на:
клавирно изпълнителство, методика на преподаване на пиано
Образование:
НМА, пиано, 1983
Членство в организации:
ISME (Международно общество за музикално образование)
Участие в национални и международни проекти:
Участие в национални и международни проекти: 2014, 2015, 2017 – Съставител, гост-главен редактор и рецензент на 3 специални броя на International Journal of Literature and Arts, издаван в САЩ. Сред авторите на статии има участници от България, Китай и Кипър.
Награди:
 • Златен медал за отлично учение – 1979 г.;
 • Най-добра научна разработка в направление „Педагогически науки” на Тракийски университет – Стара Загора – 2005 г. за доклада „Усвояване на информация чрез онагледяване на урока по музика”;
 • Една от най-добрите статии на списание International Journal of Humanities and Social Science – статията „Необичайното звучене и драматургията в клавирните творби на Димитър Ненов” – 2013 г;
 • Трета награда на Международен Московски онлайн Музикален Конкурс Русия, в дует с Дамян Йорданов – 20. 12. 2020;
 • Първа награда на Sopravista International Online Festival-Contest “Future Stars”, Италия, в дует с Дамян Йорданов – 30. 01. 2021
По-важни публикации:

Автор на монографиите:

 • Структурни принципи в клавирното творчество на Димитър Ненов“;
 • „Българска народна музика в камерното творчество на Николай Стойков“;
 • „Креативност и творчество чрез електронни учебници по музика“;
 • „Анализ на клавирна интерпретация“;
 • „Концепцията на пианиста-изпълнител за музикална творба“.

Автор на студиите:

 • „В помощ на пианиста: Щрихи и темброви ефекти“;
 • „Работа върху полифонична творба“;
 • „Илюстративният материал в електронни учебници по музика“;

Автор на университетски учебник „Методика на преподаване на пиано“.

Автор на над 200 публикации в България, Русия, САЩ, Япония, Индия, Украйна, Турция, Гърция, Сърбия, Черна гора, Албания, Македония, Обединени арабски емирства, Германия.

Съавтор на 3 университетски учебника, на 7 учебни комплекта по музика за общообразователното училище в България и автор на електронните учебници към комплектите.

По-важни творчески изяви:
 • Участие в концерт със Симфоничния оркестър на ОФД – Пловдив – 1978 г.;
 • Рецитал „Славянска музика за пиано“ в Атина, Гърция - 1999;
 • Тематични и нетематични рецитали;
 • Солови участия в България и чужбина – Унгария, Чехия;
 • Участия в концерти с белгийската певица Мария Клейманс – София, НДК, Пловдив – Балабанова къща;
 • Участия в камерни състави;
 • Записи по БНТ и БНР с белгийската певица Мария Клейманс.
Обществена дейност:
 • От 2016 г. е член на редакционния съвет на „Международный научный журнал“ - Москва – Харков – Астана – Виена, отразен от Google Scholar.
 • От 2017 г. е член на редакционния съвет на „Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение“. Журналът е отразен в Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index