Людмил Петков, Lyudmil Petkov

проф. д-р ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ

Катедра "Пиано и акордеон"

Служебен e-mail:
Телефон:
+359 888 803179
Преподавател по:
Пиано, Камерна музика
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
класическа интерпретация, джазова импровизация, композиция, музикална критика, естетика
Преподавателски интереси в областта на:
традиционна класическа музикална педагогика и иновативни методи на преподаване
Образование:
висше, Българска държавна консерватория, специалност пиано, 1984 г.
Членство в организации:
СБМТД
Участие в национални и международни проекти:
 • Договор № 9/20: доц. д-р Зорница Димитрова Петрова - ръководител на договор по утвърден проект за научна или художественотворческа дейност на АМТИИ, съгласно заповед № 195/06.04.2020 г. с участието на доц. д-р Людмил Петков в изпълнението на проекта. Списък на участниците за изпълнение на проект Договор №  9/2020.
 • Договор № 19/2015 г.: доц. Людмил Петков – ръководител на договор по утвърден проект за научната и художественотворческа дейност на АМТИИ, съгласно заповед № РД-16-179/11.03.2015 г.
 • Договор № 21/2011 г.: доц. Людмил Петков – ръководител на договор по утвърден проект за научна или художественотворческа дейност на АМТИИ, съгласно заповед № РД-16-156/23.03.2011 г.
Награди:
 • "Златна лира" - 2022 г.;
 • Академичната награда „Медения чан“ за постигнати високи художественотворчески постижения за учебната 2007/2008 г. и 2008/2009 г., 17.12.2009 г., Пловдив
По-важни публикации:
 • „Репертоарен дрон. Пиеси и технически инструкции в помощ на пианиста. Послания на приемствеността“, автор: доц. д-р Людмил Петков, Пловдив, 2019 г., издателство „АМТИИ Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ISMN: 979-0-707681-64-0;
 • „Пиеси и инструкции с жанрова насоченост. В помощ на пианиста“, автор: доц. д-р Людмил Петков, Пловдив, 2019 г. издателство „АМТИИ Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ISMN: 979-0-707681-64-4.
 • "Непознати и рядко изпълнявани творби за клавирно дуо от периода XVIII - XX век - исторически и изпълнителски ракурси. Фактология, анализи, концепции." автор: доц. д-р Людмил Петков
  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”- Пловдив, 2019 г., ISBN: 978-954-2663-36-3
По-важни творчески изяви:
 • Интегрално изпълнение на 36 сонати за пиано и цигулка от В. А. Моцарт в рамките на един ден – 23.12.2007 г.,  Концертната зала на Пловдивската филхармония;
 • Концерт в Париж, Франция - съвместно с Марио Хосен - 2002 г.;
 • Античен театър - Пловдив - тричасов солов рецитал - 26.09.2008 г.;
 • Първи клавирен концерт „В. А. Моцарт - Сонати I том“ - 22.08.2017 г., Градски дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив. Изпълнени са сонати № 1, № 2, № 3 и № 4;
 • Втори клавирен концерт „В. А. Моцарт - Сонати I том“ - 30.12.2017 г., Градски дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив. Изпълнени са сонати № 5, № 9, № 7 и № 10;
 • Трети клавирен концерт „В. А. Моцарт - Сонати I том“ - 07.08.2018 г., Градски дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив. Изпълнени са сонати № 6 и № 8;
 • Клавирен рецитал в гр. Вердерон (Франция) - 12.09.2015 г.  (с участието като специален гост  на руското сопрано Олга Селиверстова);
 • CD:  “Виенски каприз”;  “Паганиниана” (съвместно с цигуларя Марио Хосен); „Аве Мария” („Ламико бенд” и група „Интро”);
 • Концертни турнета в Германия, Франция, Австрия, Швейцария, Тайван, Швеция, Норвегия, Финландия.
Обществена дейност: