Малина Малинова, Malina Malinova

доц. д-р МАЛИНА МАЛИНОВА

Катедра "Пиано и акордеон"

Служебен e-mail:
Телефон:
0886 508 607
Преподавател по:
пиано, пиано (з.и.), камерна музика, педагогическа практика по пиано
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
клавирната интерпретация
Преподавателски интереси в областта на:
клавирната интерпретация
Образование:
НМА ,,Проф. П. Владигеров“ - София,  специалност пиано, година на завършване: 1982
Членство в организации:
СБМТД
Участие в национални и международни проекти:
 • Участие в жури на Национален Конкурс ,,Й. С. Бах и неговото съвремие “ 2018 и 2020 г.;
 • Участие в организацията на проект , Майсторски клас по пиано и импровизация на Боян Воденичаров“ АМТИИ, 2016

Награди:

Златна лира - 2022 г.
По-важни публикации:
 • ,,Вечната музика на дъгата: феноменът синестезия и неговото проявление при композитора Оливие Месиан “ в сборник доклади ,, Пролетни научни четения 2017 “ АМТИИ;
 • ,,Тайнственото очарование на (не)възможностите. Трактат ,,Техника на моя музикален език ” от Оливие Месиан “ в Годишник на АМТИИ 2016;
 • ,,Теология на надеждата. Теологичната концепция на Оливие Месиан “ в списание ,,Музикални хоризонти” брой 3 2019;
 • ,,В приказния свят на Равел” (Клавирна сюита ,,Ma mere l`Oye” в сборник доклади ,, Пролетни научни четения 2013”АМТИИ;
 • ,,Страдание и музика” -  съавторство с Мария Малинова и Камен Мицев. В ,,Актуални аспекти на продължителните грижи и палиативната медицина” 2017, том 2 под ред. на Л. Десподова- Толева;
 • ,,Ефект на музиката върху болката при недоносени деца”-съавторство с Мария Малинова, Мая  Кръстева, Пенка  Петлешкова в списание MEDINFO, август 2020
По-важни творчески изяви:
 • ,,Две вечери на френската камерна музика” с Недялчо Тодоров (цигулка). В програмата: сонати от К. Сен-Санс, Д.Мило, А. Русел, Г. Форе, А. Онегер, Ф.Пуленк,  на 20 март и 19 юни 1996  под егидата на Алианс Франсез- Пловдив;
 • Клавирен концерт ,,Творби от френски композитори”. В програмата: С. Франк и О. Месиан (първи изпълнения), на 27 май 1997 под егидата на Алианс Франсез- Пловдив;
 • Симфоничен концерт на Оперно- филхармонично дружество- Пловдив под диригенството на Чарлз Фаст (САЩ). Изпълнение на Симфонични вариации от С. Франк, на 31 януари 2002;
 • Камерен концерт с Христо Попов (цигулка). В програмата: сонати от Брамс, Дебюси, Бетовен на 29 юли 2003 в рамките на фестивала ,,Софийско лято ` 2003” в НМ ,,Земята и хората”-София;
 • Концерт на Симфоничен оркестър-Пазарджик под диригенството на Григор Паликаров. Изпълнение на ,,Мах на криле” по ,, Дуински елегии” на Р. М. Рилке от Дитер Кауфман ( първо изпълнение)  с А. Димова-пиано  и  Г. Кьониг-рецитатор, в рамките на Австрийски Музикални Седмици в България на 2 май 2006.;
 • Изпълнение на камерна версия във Виена на 17 октомври 2006;
 • Концерт ,,В страната на уханията”, посветен на ,,50 години АМТИИ”, в клавирно дуо с Татяна Гигова. В програмата:  Дебюси- ,,Шест антични епиграфа”, Равел- Майка ми, Гъската”, Тайфер-,,Игри на открито” (първо изпълнение), Пуленк- ,,Елегия” и ,,Капричио” (първи изпълнения) на 30 април и 26 ноември 2014 в АМТИИ- Пловдив и НМА ,,Проф. П.Владигеров”- София
Обществена дейност: