Надежда Кузманова, Nadezhda Kuzmanova

доц. д-р НАДЕЖДА КУЗМАНОВА

Секретар на катедра "Пиано и акордеон"

Служебен e-mail:
Телефон:
+359 888 938 008
Преподавател по:
Пиано, Пиано /задължителен инструмент/, Орган, Музика в терапевтични практики
Академична длъжност:
Доцент
Научна степен:
Доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Клавирно музикознание и изпълнителско изкуство
Преподавателски интереси в областта на:
Клавирна и органна интерпретация
Образование:
ВМПИ – Пловдив, 1994 г., Изпълнителско изкуство – пиано и Музикална педагогика
Членство в организации:
СБМТД
Участие в национални и международни проекти:
Награди:
2016 г. Награда на Ректора на АМТИИ
По-важни публикации:
 • Камерната музика на Габриел Форе /През погледа на един пианист/, Пловдив, 2019;
 • Произведенията на Габриел Форе за цигулка и пиано, сб. Пролетни научни четения в АМТИИ, Пловдив, 2012, с.24;
 • Клавирните квартети на Габриел Форе, Годишник на АМТИИ, Пловдив, 2012, с.103;
 • За песенното творчество на Габриел Форе, сп. Музикални хоризонти, бр.7, 2013, с.19
По-важни творчески изяви:
 • АМТИИ, Интегрално изпълнение на всички творби за цигулка и пиано от Г.Форе, съвместно с Недялчо Тодоров (за първи път в България);
 • АМТИИ, Клавирните квартети на Г. Форе (премиерно изпълнение за България);
 • АМТИИ, Клавирните квинтети на Габриел Форе (първо изпълнение в България);
 • „Сера музеум”, гр. Кобе, Япония, „Музикални импресии от България“, съвместно с Нели Койчева и японски изпълнители;
 • зала „Орбит”, гр. Кобе, Япония, „Песни от славянски композитори“, съвместно с Нели Койчева и японски изпълнители;
 • 2016 – АМТИИ, „Празнични превъплъщения“ – голям органов концерт;
 • 2016 – АМТИИ, Рецитал „Барокова и романтична музика за орган”;
 • 2017 – АМТИИ, Клавирни диалози – Надежда Кузманова (орган) и Албена Димова (пиано);
 • 2018 - Зрителна зала на НЧ „Христо Ботев“, Пловдив,  „Забравени шедьоври“ – съвместен концерт с проф. А. Димова – клавирна музика за 4 ръце.
Обществена дейност:
Сътрудник на Културен център „Тракарт“ и Държавна опера – Пловдив.