Полина Куюмджиева, Polina Kuyumdzhieva

проф. д-р ПОЛИНА КУЮМДЖИЕВА

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
0878 19 72 65
Преподавател по:
Музикална естетика, Естетика, Социология на изкуството, Немски език, Философия, Академично писане
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
музикознанието, превод на музикалнонаучна литература от немски език, музикалната критика и публицистика
Преподавателски интереси в областта на:
музикалната и общата естетика, философията, методиката на преподаването по естетика, академичното писане, обучението по немски език
Образование:

Теоретичен факултет на Българска държавна консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров“) – София, специалност „Музикознание“, 1984.

Немски език и литература, СУ „Св. Кл. Охридски“, 2012.

Членство в организации:
Съюз на българските композитори (СБК) – секция „Музиколози“, Съюз на българските журналисти (СБЖ), Съюз на българските музикални и танцови дейци (СБМТД).
Участие в национални и международни проекти:
Научна конференция с международно участие "Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование" АМТИИ, международен, (2017)
Награди:
 • Специална награда „Носители на просветата“ на Националното представителство на студентските съвети (2017);
 • Почетен знак „50 години Международен фестивал на камерната музика“ (2014);
 • „Златна лира“ на СБМТД (2008);
 • „Меденият чан“ на АМТИИ (2008);
 • „Книга на годината“ на СБК (2000, 2001, 2004, 2006, 2009, 2016)
По-важни публикации:

Книги

 • Немско-български музикален речник / Българо-немски музикален речник; Deutsch-bulgarisches Musikwörterbuch / Bulgarisch-Deutsches Musikwörterbuch (в съавторство с проф. д-р Юлиан Куюмджиев). Пловдив: Коала прес, 2020;
 • Музикалната естетика като дисциплина в средното и висшето образование. Пловдив: Коала прес, 2015;
 • Речник на италианските музикални термини (в съавторство с доц. д-р Юлиан Куюмджиев). Пловдив: Коала прес, 2008;
 • Немско-български музикален речник/Deutsch-bulgarisches Musikwörterbuch (в съавторство с доц. д-р Юлиан Куюмджиев). Пловдив: Макрос, 2001;
 • Асен Диамандиев (в съавторство с доц. д-р Юлиан Куюмджиев). Пловдив: АМТИ, 2000;
 • Антология по естетика за музиканти ( в съавторство с доц. д-р Стефанка Георгиева). Пловдив: Макрос, 1995.

Научни публикации

Над 30 научни публикации в специализирани научни издания. По-важни:

 • Оперетното дело в Пловдив през 20-те години на миналия век (по материали на Държавен архив – Пловдив). – В: "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914 – 2014)". Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2017;
 • Възникване и развитие на катедра „Теория и история на музиката”. – В: Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование. Сборник по повод 40-годишнината на катедра „Теория и история на музиката”. Пловдив: Коала прес, 2017, с. 11-18;
 • Място на естетиката в обучението на студентите в АМТИИ. – В: Изкуство и образование – традиции и съвременност. Първи том. Пловдив: АМТИИ, 2015, с. 118-126;
 • Приносът на Стоян Брашованов за развитието на музикалната естетика в България. (Из архива на проф. Стоян Брашованов). – В: сборник статии „120 години от рождението на Стоян Брашованов”. Сoфия: 2010, с. 49-57;
 • Особености в смисловите значения на музикалната терминология при превода й на български език. – В: Българско музикознание, кн. 3-4/2008, с. 210-220;
 • Българският оперен театър като тема в списание "Златорог". - В: Музика – театър. Взаимодействия между универсални и национално. София: 2006, с. 22-29;
 • Стоян Брашованов и началото на музикалната естетика в България. – В:Българско историческо музикознание: подходи и конкретизации. София: 2005, с. 97-104;
 • Възгледи за националното през 20-те години на ХХ век на страниците на списанията „Златорог” и „Везни”. – В: Националната идея в европейското музикално творчество на ХХ век. Шумен, 2004, с. 66-71;
 • Dimov, Ivan. – In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Zweite, neuarbeitete Ausgabe. Personenteil, Kassel, 2002. Bd. 5. S. 1055 – 1056;
 • За формите на изпитване по “Музикална естетика”. – В: Годишник на АМТИ, 2001, с. 88-91;
 • Гьоте и музиката. - В: Годишник на академията за музикално и танцово изкуство. Пловдив: 1999, с. 41-45.

Музикална критика и публицистика

Над 50 статии, публикувани в списания „Музикални хоризонти“ и „Естетически кръгозор“, както и във вестниците „Музикален живот“, „Век 21“, „Глас“, „Провинция“, „Артспектър“ и др.

Преводи от немски език:

Книги:

 • Антон Веберн. Пътят към новата музика. София: Везни, 2005;
 • Карл Далхауз. Музикална естетика. Пловдив: Пигмалион, 2004;
 • Улрих Михелс. Атлас/Музика. Том 1 и 2. Пловдив: Летера, 2000/2001.

Статии: над 50

По-важни творчески изяви:
Обществена дейност:
Председател на синдикално дружество „Преподаватели“ (СБМТД) при АМТИИ