Светослав Карагенов, Svetoslav Karagenov

доц. д-р СВЕТОСЛАВ КАРАГЕНОВ

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Телефон:
0899 753 864
Преподавател по:
Хармония, Методика на хармонията, Поп/джаз хармония, Модална хармония, Аранжимент, Технология на хармоничния клавирен акомпанимент, Музикален анализ, Композиция
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
музикалната теория
Преподавателски интереси в областта на:
музикалната теория
Образование:
ВМПИ/АМТИ, Музикална педагогика; Композиция, година на завършване: 1992; 1993
Членство в организации:
СБК; фондация „Проф. Иван Спасов”
Участие в национални и международни проекти:
  • НБМ 2020;
  • Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев” 2020;
  • 8-ми Международен конкурс по композиция „Проф. Иван Спасов” 2019.
Награди:

Награда на Ректора за 2019

По-важни публикации:
  • Карагенов, С. Миниатюри за пиано. Пловдив, FastPrintBooks, 2019. ISМN:979-0-9021203-5-7;
  • Карагенова, Велислава. Светослав Карагенов. Николай Стойков - шест метаморфози по етюди от Черни и два погледа върху тях. Студия FastPrintBooks, 2018. ISBN: 978-619-236-022-1;
  • Карагенов, Светослав. Енхармонизмът в „златния век“ на клавирната соната. Монография. ISBN 978-619-7312-56-0. Пловдив, Изд. FastPrintBooks, 2017 г.;
  • Карагенов, Светослав. Задачи по хармония. Учебно пособие. ISMN 979-0-9021203-1-9, Пловдив, Изд. FastPrintBooks, 2017 г.;
  • Карагенов, Светослав. Музикално-слухово обучение. Учебно пособие. ISMN 979-0-9021203-2-6, Пловдив, Изд. FastPrintBooks, 2017 г.
По-важни творчески изяви:

Участие в НБМ - 2020

Обществена дейност:
Изпълнителен директор на фондация „Проф. И. Спасов”