Тихомир Радев, Tihomir Radev

гл. ас. д-р ТИХОМИР РАДЕВ

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
0899 9696 64
Преподавател по:
Информационни и комуникационни технологии в образованието и работа в дигитална среда;
Текуща педагогическа практика в клас.
Академична длъжност:
главен асистент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Информационни и комуникационни технологии в образованието, музикална педагогика
Преподавателски интереси в областта на:
информационни и комуникационни технологии, звукозапис, обучение по музика
Образование:
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, специалност – Методика на обучението по музика, година на завършване – 2017г., ОКС доктор;
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, специалност – Тонрежисура, година на завършване – 2012г., ОКС магистър;
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, специалност – Педагогика на обучението по музика, година на завършване – 2011г., ОКС магистър.
Членство в организации:
Участие в национални и международни проекти:

2020 г.

 • Участие по проект „Интелигентна музика“ с ученици от 14 до 24 години във виртуална среда 11.10.2020 г.;
 • Участие като жури в присъствен етап на Национален младежки конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ 14-15.08.2020 г.;
 • Участие като жури в неприсъствен етап на Национален младежки конкурс с международно участие „Петнадесет лалета“ 15.05-01.07.2020 г.;
 • Участие в проект „Сцената е наша“ – Хасково 01,15,16.02.2020г.

2019 г.

 • „Интелигентна музика“ с ученици от различни училища в гр. Пловдив – 19.10.2019 г.;
 • „Седемте чудеса на България“ – кв. Капана 14.09.2019 г.
Награди:
По-важни публикации:
 • 11.09.2018г. – Ефективно използване на музикално-компютърните технологии Караоке, MIDI и Звукозапис в урока по музика. Пловдив: АСТАРТА, 2018, ISBN 978-954-350-264-6;
 • 26-28.05.2017г – Хардуерна и софтуерна подготовка на учителя за използване на музикално-компютърната технология „Караоке“ в урока по музика и нейното ефективно приложение. В. INTERNATIONAL JOURNAL, Scientific Papers, Skopje: GRAFOPROM – Bitola, 2017, Vol. 17, No. 4, pp.1717-1727 ISSN 2545-4439 (printed), Impact Factor 1.322;
 • 20.10.2015г. – Хардуерна и софтуерна подготовка на учителя за използване на музикално-компютърната технология „Звукозапис“ в урока по музика. В: Музикални хоризонти. София: „Везни“ ЕООД, 2015, № 8, 18-22 ISSN 1310-0076;
 • 16.07.2014г. – Музикално-компютърните технологии в училище – теория и практика. В: Музикални хоризонти. София: „Везни“ ЕООД, 2014, № 6, 21-23 ISSN 1310-0076
По-важни творчески изяви:
Обществена дейност: