Цветелина Борисова, Tsvetelina Borisowa, Cvetelina

д-р ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА

Катедра "Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство"

 

Преподава по:

 • Арфа;
 • Безпедална (келтска) арфа;
 • Камерна музика;
 • Камерна музика за безпедална (келтска) арфа;
 • Оркестрови трудности;
 • Методика на обучението по арфа;
 • Методика на обучението по келтска арфа;
 • История на инструмента арфа;
 • История на инструмента келтска арфа;
 • Анализ на музикална литература за арфа;
 • Аранжиране за келтска арфа;
 • Забавна музика за келтска арфа.

Д-р Цветелина Борисова е възпитаник на НУМТИ "Добрин Петков", Пловдив с две специалности: "пиано" в класа на Юлия Гиргинова и "арфа" в класа на Здравка Колева. Първенец е на своя випуск и носител на наградата "Здравко Манолов". Дипломира се като магистър по "пиано" в НМА "Проф. Панчо Владигеров", София при проф. Стела Димитрова-Майсторова и проф. д-р Борислава Танева. Изучава арфа при проф. Малина Христова. Дипломира се със специалност "арфа" в АМТИИ - Пловдив в класа на Здравка Колева. През 2018 г. в АМТИИ й е присъдена образователна и научна степен "доктор" с тема на дисертационния труд: "Ролята на миниатюрата в педагогическия и концертен репертоар за арфа от началото на XIX век до наши дни".

От 1998 г. след издържан конкурс е преподавател по пиано в НУМТИ, Пловдив, а от 2018 г. и по арфа. От същата година е ангажирана като хон. преп. по арфа и безпедална келтска арфа в АМТИИ - Пловдив.

Художествено-творческа дейност:

Д-р Борисова има множество клавирни рецитали, солистка на Пловдивска и Шуменска филхармонии, Детмолдски солисти, записи в Радио Пловдив и БНТ, участия в Международен фестивал "Мартенски музикални дни" - Русе 1988 г., Преглед на изпълнителско и композиционно творчество "Ловеч" 1988 г., "Нова българска музика" – София 1988 г., Интегрални концерти, посветени на творчеството на Шостакович в Камерна зала "България" и клавирните сонати на Моцарт и Прокофиев в НДК, 1996 г., Първи международен фестивал "Пианисимо" 1998 г., София и IV Международен музикален фестивал – Манаус 2000 г. Бразилия, преподавателски концерти в НУМТИ, Пловдив.

2002 година e начало на активна концертна дейност в партньорство със Здравка Колева като арфово дуо и ансамбъл арфа и пиано. Репертоарът включва творби от различни автори, стилове и епохи, като част от произведенията са аранжирани от д-р Борисова: Bach – Концерт C dur, световна премиера 2003 г. с Младежки камерен оркестър в Пловдив, "Прелюд" и "Ноктюрно" от Д. Тъпков, "Звуци" от Н.Стойков, "Арфата на Брандисуиър" от С.Уудс и др. Камерната формация реализира рецитали и участия в 39-и и 52-и "Международен фестивал на камерната музика", Пловдив, "Мартишор", 2004 г. Кишинев, Молдова, юбилейни концерти на проф. Дим. Тъпков и проф. Н.Стойков, "Пролетни преподавателски концерти" в НУМТИ и др.

Награди:

 • Първа награда от творческа среща "Димитър Ненов" – Разград 1989 г.;
 • Диплом Първа степен от Международен конкурс "Млади виртуози на пианото" – Усти на Лабем, Чехия 1989 г.;
 • Първа награда от Международен конкурс "Стейнуей", Берлин 1989 г.

Публикации:

 • Ярки образци на миниатюра за арфа от Алфонс Хаселманс, един от основоположниците на съвременната изпълнителска школа. Сборник доклади от "Пролетни научни четения", 2015, АМТИИ-Пловдив, Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015;
 • Миниатюри за арфа в творчеството на Сергей Прокофиев. Изпълнителски и педагогически проблеми. Годишник на АМТИИ-Пловдив, 2015 Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2015;
 • Арфистката Хенриет Рение-изпълнител, педагог, композитор и нейната миниатюра "При потока". Сборник доклади от "Пролетни научни четения", 2016, АМТИИ-Пловдив, издателство "Макрос", 2016;
 • Интерпретационни проблеми в миниатюри за арфа от Ксения Ердели и Марсел Гранжани. Сборник с материали от научна среща на докторанти 13-15 май 2015, НМА "Проф. Панчо Владигеров", София 2015, издава "Марс 09" ЕООД, 2016;
 • Миниатюрата "Ноктюрно" за арфа от Стефан Икономов и нейното значимо място в концертния репертоар. Международна научна конференция на тема "Наука, образование и иновации в областта на изкуството, АМТИИ-Пловдив, 2017;
 • Миниатюрата "Секвенция по Йоан" за соло арфа от Хайнц Холигер и нейното място в концертния репертоар. Годишник на АМТИИ-Пловдив, 2017;
 • "Соната за арфа и пиано оп. 62 от акад. проф. Николай Стойков ".
 • „Келтската арфа в Ирландия–исторически обзор, именити арфисти и арфи, устройство на инструмента“. Годишник на АМТИИ-Пловдив, 2018 г.
 • • Участие с научна публикация в Сборник доклади от Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ на тема „Знаменитата арфа от Тринити колеж – митове и реалност“, 2019.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:

e-mail: tzvete_borissova@abv.bg