Жан Пехливанов, Zhan Pehlivanov

доц. д-р ЖАН ПЕХЛИВАНОВ

Ректор
катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

Служебен e-mail:
Телефон:
0888 521 090
Преподавател по:
История на поп и джаз музиката, Музикален софтуер и синтезатор, Компютърни музикални технологии, Аранжимент за електронни състави, Специализирана компютърна подготовка, Компютърни музикални компилации
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Звукозапис и обработка на звук, аранжиране, звукова режисура и дизайн, смесване и мастеринг, управление на аудио проекти
Преподавателски интереси в областта на:
История и теория на джаз и поп музиката, компютърни технологии.
Образование:
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф.Асен Диамандиев“ – гр. Пловдив. Специалност „Музикална педагогика” 1997 г.
Членство в организации:
СБМТД
Участие в национални и международни проекти:
 • 2018 – член на колектив в двата етапа на научния проект „Развитие на практическите и художественотворческите умения на студенти и докторанти от специалност „Педагогика на обучението по музика” на катедра „Музикална педагогика и дирижиране” в АМТИИ”.
 • 2017 - член на колектив в проект – „ Годишник – АМТИ – 2017“
 • 2016 - член на колектив на 3 научно-изследователски проекта:
 • „Развитие на практическите и художественотворческите умения на студенти и докторанти от специалност „Педагогика на обучението по музика” на катедра „Музикална педагогика и дирижиране” в АМТИИ”.
 • „Майсторски клас на Боян Воденичаров по пиано и импровизация“.
 • „Издаване на CD с участие на две представителни групи на АМТИИ“.
 • 2013 – Ръководител проект – „Софтуер, хардуер и информационни технологии – основа на лекционния курс в специалност тонрежисура съобразна със спецификата на обучението в АМТИИ“.
 • 2012 – Ръководител проект – „Професионален звукозаписен софтуер и информационни технологии - средство за активизиране на практико-приложните дейности на студентите от Музикална педагогика съобразно спецификата на обучението им в АМТИИ“.
 • 2010 – Ръководител проект – „Високо професионална звукозаписна техника, отговаряща на съвременните стандарти за звукозапис съобразно характерната дейност на обучение и спецификата на АМТИИ“.
 • Координатор на проект – „Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) - средство за активизиране на практико-приложните компетенции на студентите от специалност ПОМ“.
Награди:
По-важни публикации:
 • 2019- „Създаване на интерес към класическата музика чрез възприемане на музикални творби, аранжирани с музикално-изразните средства на популярната музика“ – Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството 24 – 26.10 2019 АМТИИ ISBN: 978-954-2963-56-1
 • 2017 - „ Иновации в подготовката на изучаващите поп и джаз музика“ – Международна научна конференция АМТИИ 12-13. октомври 2017. ISBN: 978-9543-2963-23-3
 • „Възникване, развитие и съдържание на дисциплината История на поп и джаз музиката в АМТИИ“ . Годишник на АМТИИ – 2017 ISSN:1313-6526-42-50
 • 2016- „Мултимедията и съвременната музикална педагогика“ „Multimedia and contemporary music pedagogy“ - The Teacher of the future – Ninth International Scientific Conference – 17-19.6.2016 – ISSN: 1857-92
 • „Creating Accompaniment to a Melody by Using Computer Technologies“ и гост редактор в „Musical Theory, Psychology, Pedagogy and Performing“ – Science Publishing Group - New York, U.S.A Oktober 2015 ISSN: 2331-0553
По-важни творчески изяви:
 • 2020 – Интро квартет – концерт – Варшавски университет
 • 2019 – Интро квартет – концерт-спектакъл – „Има такава държава“,
 • концерт - старинен замък - Барселона
 • 2018 – Интро квартет - концерт свързан с българското евро-председателство в Париж
 • концерт „Зелена седмица-2018“ - Берлин
 • 2014 – Интро квартет концерт - българско посолство в Рим
 • 2011 – Интро квартет концерт – Одрин – Тракийски университет
 • 2007 – Интро квартет – концерт във Виена – „Дни на София във Виена“
Обществена дейност:

Художествен ръководител на „Интро квартет“