Ползване на студентски общежития

за желаещите да ползват студентски общежития през учебната 2023/2024 г.
към ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – „ЧАЙКА-2“
Линк към сайта на СО „Чайка-2“:  http://www.ssoead.com/obshtejitia-plovdiv.html


 

Списък на класираните на втоpо класиране за СО "Чайка № 2"за академичната 2023/2024 г.

Документите за настаняване се получават в следната последователност:

 1. Уверение от кабинета на учебен отдел за записан зимен семестър на учебната 2023 / 2024 г.
  без уверението не се издава Настанителна заповед;
 2. Настанителна заповед – от кабинет № 36 на 05.10.2023 г. и 06.10.2023 г. (от 09.00 - 12.00) ;
 3. Копие от личната страница на студ. книжка /не важи за първокурсници/;
 4. Адресна регистрация – издава се в „кметството” на ЖР „Тракия”, бул. „Освобождение” № 63;
 5. Три броя актуални снимки;
 6. Попълнен пакет документи, получен от домакина на общежитието;
 7. Документи за платени:
  - наем за месеци октомври /44 лева/ и ноември /70 лева/;
  - семестриален депозит – 30 лв.;
  - депозит гаранция – 85 лв.
  Общо около 230 лв. – от домакина на общежитието.

Физическото настаняване на класираните на ІI – ро класиране студентите в СО ще се извършва на 05.10.2023 г. и 06.10.2023 г. в СО “Чайка” № 2, гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 32.

Студенти не настанили се в посочения период без основателна причина губят право за настаняване н СО.

Всички студенти класирани за студентски общежития, за да се настанят е необходимо да са заплатили семестриална такса и да са записани за академичната 2023 / 2024 г.

За допълнителна информация:
0877 160 085 (9-17 ч.)