Ползване на студентски общежития

за желаещите да ползват студентски общежития през учебната 2024/2025 г.
към ССО ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ – „ЧАЙКА-2“ и към СО „МАРИЦА“ ПЛОВДИВ


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:

  1. Молба – декларация (изтегли образец);
  2. Уверение за успех (изтегли образец) .

Забележка:
Студентите, приети през настоящата учебна година, вписват в уверението за успех оценката от приемните изпити (бала). Уверението за успех се попълва от студентите, след което се проверява и подписва от „Учебен отдел“ ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ.

Към молба – декларацията се прилагат:
- за разведени родители – решение на съда;
- за починал родител се прилага копие от смъртен акт.
За студенти с валидно решение от ТЕЛК за 70 и над 70 на сто намалена работоспособност се прилага копие от решението.
Ако студентът/ката има брат и/или сестра  - учащи, трябва да приложи уверение от училище или университет, доказващ това.

Срок за подаване на документите:
02.09.2024 г.; 03.09.2024 г. и 04.09.2024 г.
по пощата препоръчано с обратна разписка
на адрес:
До Стефан Костов – експерт
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
ул. “Тодор Самодумов” №2      
гр. Пловдив 4000, пощенска кутия. 783

Списък на класираните на първо класиране – 09.09.2024 г. на тази страница, след 16.00 часа.

Настаняване в СО „Чайка-2“ и СО „МАРИЦА“  на 11.09.2024 г., 12.09.2024 г. и 13.09.2024 г.


За допълнителна информация:
0877 160 085 (9-17 ч.)