Студентски съвет АМТИИ - Пловдив

Какво е Студентско представителство

 

Студентското представителство (СП) е най-голямата студентска организация в рамките на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив. В него участват студенти и докторанти от всички специалност в Академията, като броят им е различен и се определя от Студентски съвет.

Студентското представителство заседава няколко пъти през академичната година, като на тези заседание се взимат решения по важни въпроси, като:

  • предложения за членове на Общи факултетни събрания, Факултетни съвети;
  • избира представители на студентите и докторантите в Общото събрание на Академията, които формират Студентски съвет;
  • предложения за дейности и инициативи, насочени към студентите в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, гр. Пловдив;
  • приема доклада на Председателя на Студентски съвет и Студентско представителство;
  • следи за изпълнението на мандатната програма на Студентски съвет и акуратното разходване на бюджета на му.

Срокът, за който се избират членовете на СП, е две години, след което могат да бъдат преизбрани за още един мандат. Първото събрание на Студентското представителство се провежда в рамките на първата седмица след приключване на изборите.

Важно е да знаете, че участието в работата и управлението на Студентското представителство и Студентския съвет е доброволна, безвъзмездна и общополезна дейност, извършвана в полза на всички студенти и докторанти в Академията.