Студентски съвет АМТИИ - Пловдив

Контакти

 

1. Ирина Андре Чавушян
Председател на Студентски съвет и Студентско представителство
chairman_students@artacademyplovdiv.com

2. Тодор Дърлянов
Заместник-председател на Студентски съвет и Студентско представителство
vice.chairman_students@artacademyplovdiv.com

3. Петрана Добрикова
Секретар на Студентски съвет и Студентско представителство
info_students@artacademyplovdiv.com