Студентски съвет АМТИИ - Пловдив

Подаване на предложения, сигнали и жалби от студенти и докторанти

 

Моля, преди да подадете Вашето предложение, сигнал или жалба да прочетете установения Правилник, за да се запознете с реда за подаване, както и правилното формулиране и насочване.

Бланки за подаване на предложение, сигнал или жалба: