Студентски съвет АМТИИ - Пловдив

Правилници, процедури и нормативни актове

 

Правилник за устройството и дейността на Студентското представителство и Студентския съвет.

Правилник за подаване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения от студенти и докторанти.