Студентски съвет АМТИИ - Пловдив

Заседания на Студентски съвет

 

Покана за заседание на Студентски съвет на 21.02.2022 г.от 14:00 часа.