Заповеди, документи и списъци за стипендии


Крайно класиране за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Заповед № РД-16-646/06.10.2023 год. за отпускане на стипендии за зимен семестър на учебната 2023/2024 година.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.

Уверение за успех.