Заповеди, документи и списъци за стипендии


Класиране за стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 г.

Заповед № РД-16-072/15.02.2024 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 година.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.

Уверение за успех.