Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Заповед № РД-16-047/11.02.2022 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2021/2022 година.

Заповед № РД-16-048/11.02.2022 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2021/2022 година.
(само за 1 и 2 курс ПОМ и 1 и 2 курс ПОИИ)

Списък (със суми) на студентите класирани за стипендия за летен семестър на учебната 2021/2022 година.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.

Уверение за успех.