Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Заповед № РД-16-568/30.09.2022 год. за отпускане на стипендии за зимен семестър на учебната 2022/2023 година.

Списък на студентите класирани за стипендия за зимен семестър на учебната 2022/2023 година.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.

Уверение за успех.