Заповеди, документи и списъци за стипендии


 

Крайно класиране за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година.

Заповед № РД-16-077/14.02.2023 год. за отпускане на стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия.

Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ.

Уверение за успех.