ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2021/2022год.
КУРС СПЕЦ. ФАК.№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УСПЕХ СУМА
1 2 ПОМ 20110112 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,73 100
2 2 ПОМ 20110104 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,67 100
3 4 ИИК 18110206 Заличено съгласно ЗЗЛД 6 160
4 2 ПОИИ 20376101 Заличено съгласно ЗЗЛД 6 160
5 2 ДО 20312501 Заличено съгласно ЗЗЛД 6 160
6 4 ГДФ 18312402 Заличено съгласно ЗЗЛД 6,00 160
7 2 Графика 20376701 Заличено съгласно ЗЗЛД 6 160
8 1 ФОТО 20376501 Заличено съгласно ЗЗЛД 6 160
9 4 ФОТО 18312610 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,98 160
10 4 ФОТО 18312614 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,98 160
11 4 ДО 18312503 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,98 160
12 5 ДНС 17211401 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,96 160
13 5 ДНС 17211402 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,96 160
14 3 СЦЕН 19312205 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,96 160
15 2 ПОМм 20173103 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,94 160
16 3 БНХ 19211219 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,93 160
17 3 БНХ 19211218 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,92 160
18 3 ИИКИ 19110215 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,92 160
19 2 ИИКИ 20110208 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,91 160
20 4 БНХ 18211209 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,91 160
21 3 ГДФ 19312420 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,91 160
22 4 БНХ 18211220 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,89 160
23 2 ПОИИ 20312107 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,89 160
24 4 ДНС 18211401 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,88 160
25 4 ГДФ 18312420 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,88 160
26 3 ГДФ 19312404 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,88 160
27 2 ПОМ 20110116 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,88 160
28 4 ФОТО 18312615 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,87 160
29 3 БНХ 19211203 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,85 160
30 3 ДО 19312503 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,85 160
31 3 ДО 19312507 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,85 160
32 3 ДО 19312501 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,85 160
33 2 ИИКИ 20110211 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,83 160
34 2 ИИКИ 20110203 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,83 160
35 3 ДО 19312502 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,83 160
36 2 ФОТО 19312611 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,83 160
37 4 ПОИИ 18312109 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,83 160
38 4 ДО 18312501 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,83 160
39 2 ГДФ 19312421 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,82 160
40 3 ГДФ 19312422 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,82 160
41 4 ГДФ 18312412 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,82 160
42 2 БНХ 20211216 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,82 160
43 2 БНХ 19211212 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,81 160
44 4 БНХ 18211208 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,81 160
45 3 СЖ 19312703 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,80 160
46 4 ДО 18312506 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,8 160
47 4 ПОМ 18110125 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,79 160
48 4 ИИПД 18110308 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,79 160
49 2 ГД 20376402 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,79 160
50 4 БНХ 18211213 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,78 160
51 2 ГДФ 20312411 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,78 160
52 2 ИИПД 20110307 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,77 160
53 2 ПОМ 20110102 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,77 160
54 4 ГДФ 18312411 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,77 160
55 5 ДНС 17211403 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,77 160
56 2 ИИКП 20110213 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,77 160
57 2 ПОМ 20110112 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,76 160
58 3 ГД 19312403 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,76 160
59 4 ДО 18312502 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,76 160
60 2 ГДФ 20312412 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,75 160
61 3 ГДФ 19312407 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,75 160
62 2 ИИФ 20211107 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,73 160
63 3 БНХ 19211202 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,72 160
64 4 ИИКИ 18110212 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,72 160
65 4 СЦЕН 18312205 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,71 160
66 3 ИИФ 19211106 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,71 160
67 4 ГДФ 18312407 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,71 160
68 3 ГДФ 19312410 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,7 160
69 4 ИИК 18110207 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,7 160
70 3 ГДФ 19312416 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,69 160
71 2 БНХ 20211210 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,69 160
72 2 ГД 20376401 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,69 160
73 2 СЦЕН 20312202 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,68 160
74 4 СЦЕН 18312203 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,68 160
75 4 ИИПД 18110306 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,68 160
76 3 ДО 19312506 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,68 160
77 3 ГДФ 19312418 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,67 160
78 3 БНХ 19211216 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,67 160
79 3 БНХ 19211211 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,67 160
80 2 ПОМ 20110104 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,67 160
81 4 БНХ 18211207 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,66 160
82 4 ПОИИ 18312108 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,65 160
83 3 БНХ 19211208 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,65 160
84 2 БНХ 20211206 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,65 160
85 3 БНХ 19211207 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,63 160
86 3 ДО 19312505 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,6 160
87 2 ИИПД 20110304 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,60 160
88 4 ПОМ 18110120 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,59 160
89 4 ПОМ 18110112 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,59 160
90 3 СЦЕН 19312201 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,57 160
91 2 БНХ 20211208 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,57 160
92 4 ГДФ 18312419 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,56 160
93 2 БНХ 20211213 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,56 160
94 2 ПОИИ 20312110 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,55 160
95 2 ПОМ 20110103 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,55 160
96 2 СЖ 20312702 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,55 160
97 2 ДНС 20211402 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,55 160
98 2 ПОМ 20173104 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,53 160
99 2 ГДФ 20312422 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,52 160
100 4 ПОМ 18110122 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,51 160
101 3 СЖ 19312704 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,49 150
102 2 БНХ 20211207 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,49 150
103 2 ГДФ 19312402 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,48 150
104 3 ИИКИ 18110203 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,46 150
105 4 ПОМ  18110115 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,45 150
106 4 ИИПД 18110304 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,43 150
107 2 ПОМ  20173108 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,42 150
108 2 СЦЕН 20312207 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,41 150
109 2 БНХ 20211220 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,39 150
110 2 ДО 20312504 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,36 150
111 4 ПОМ  18110105 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,34 150
112 2 ГДФ 20312425 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,34 150
113 2 Сценог 20312206 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,3 150
114 2 ПОИИ 20312106 Заличено съгласно ЗЗЛД 5,30 150