График на учебния процес 2023/2024 г.

 

Редовно обучение - График на учебните занятия на студентите от всички специалности за образователна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след средно образование).

Редовно обучение - График на учебните занятия на студентите в образователно-квалификационна степен "Магистър", след придобита степен "Бакалавър".

Задочно обучение - Балетна педагогика и Балетна режисура.

Задочно обучение - Българска народна хореография.

Редовно и задочно обучение - График на държавните изпити на студентите от образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър".