Учебни планове

 

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА     1 и 2 курс     3 курс     4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инстументи или класическо пеене)     1 курс     2 курс     3 и 4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народни инстументи или народно пеене)     1 и 2 курс     3 и 4 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     1 и 2 курс     3 и 4 курс

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1 и 2 курс     3 и 4 курс

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО     1 и 2 курс     3 и 4 курс

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО

СЦЕНОГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

СТЕННА ЖИВОПИС

МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ В ИЗКУСТВАТА

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО (Балетна педагогика)     1 и 2 курс     3 и 4 курс

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1 и 2 курс     3 и 4 курс

ПЕДАГОГИГКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА     1 г.     1,5 г. 1 курс     1,5 г. 2 курс

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструменти или класическо пеене)     1 г.     1,5 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народни инструменти или народно пеене)    1 г.     1,5 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инстрмуент)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)     1 г.     1,5 г

ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ     1 г.     1,5 г.

КОМПОЗИЦИЯ

МЕДИЙНО МУЗИКАЛНО РЕДАКТОРСТВО

ТОНРЕЖИСУРА

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Етномузикознание)     1,5 г.     5 г.

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Историческо музикознание)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Музикална естетика)

МУЗИКОЗНАНИЕ (профил Теоретично музикознание - солфеж)

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА

АРТТЕРАПИЯ

МУЗИКОТЕРАПИЯ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ ТЕХНИКИ

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО     1 курс     1 курс без ОКС Бакалавър     2 курс

ГРАФИКА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН     1 г.     1,5 г.

ФОТОГРАФИЯ     1 г.     1,5 г. 1 курс     1,5 г. 2 курс

МОДЕН ДИЗАЙН     1 г.     1,5 г.

ЖИВОПИС

СТЕНОПИС

СКУЛПТУРА

СЦЕНОГРАФИЯ     1 г.    1,5 г.

МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ     1 г.    1,5 г.

АРТМЕНИДЖМЪНТ

PR НА АРТОРГАНИЗАЦИИ

АНИМАТОР ИЗКУСТВО В ТУРИЗМА

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ     1 и 2 курс     3, 4 и 5 курс

ДИРИЖИРАНЕ (хорово)     4 курс