Разписание на учебните занятия. Летен семестър 2021/2022.

Моля, проверявайте редовно разписанието за настъпили промени!

Учебните занятия се провеждат съгласно Заповед № РД-16-141 от 17.03.2022г.


ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Педагогика на обучението по музика

Изпълнителско изкуство (класически инструменти или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Дирижиране на народни състави

Дирижиране (хорово)

Българска народна хореография

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Графичен дизайн и фотография

Фотография

Дизайн на облеклото

Сценография

Стенна живопис

ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Артмениджмънт

Графика

Графичен дизайн      1 г.      1,5 г.

Дирижиране на народни състави      1 г.      1,5 г.

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)      1 г.      1,5 г.

Мултимедия и виртуална реалност

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на обучението по музика      1 г.      1,5 г.

Стенопис

Съвременни танцови техники

Тонрежисура

Фотография      1 г.      1,5 г.

PR на арторганизации

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Балетна педагогика и Балетна режисура (бакалавър и магистър)

Българска народна хореография (бакалавър и магистър)