Разписание на учебните занятия. Зимен семестър 2022/2023.

Моля, проверявайте редовно разписанието за настъпили промени!


ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Педагогика на обучението по музика

Изпълнителско изкуство (класически инструменти или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Дирижиране на народни състави

Дирижиране (хорово)

Българска народна хореография

Маркетинг и комуникации в изкуствата

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Графичен дизайн и фотография

Фотография

Дизайн на облеклото

Сценография

Стенна живопис

За всички студенти от 1-ви курс
Дисциплината "Приобщаващо образование" ще се проведе онлайн на 8 и 9 октомври от 09:30 ч. чрез Google Meet: https://meet.google.com/apj-xwrm-qsz

ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Артмениджмънт

Графика

Графичен дизайн      1 г.      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Дирижиране на народни състави      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)      1 г.      1,5 г.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)      1 г.      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Моден дизайн

Музикотерапия      музиканти      психолози

Мултимедия и виртуална реалност

Педагогика на обучението по изобразително изкуство     1,5 г. 1 курс     1,5 г. 2 курс    без квалификация "Учител по ..."

Педагогика на обучението по музика      1 г.      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

Стенопис

Съвременни танцови техники

Тонрежисура      1 курс      2 курс

Фотография      1 г.      1,5 г. 1 курс      1,5 г. 2 курс

PR на арторганизации

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Балетна педагогика и Балетна режисура (бакалавър и магистър)

Българска народна хореография (бакалавър и магистър)