Разписание на учебните занятия. Летен семестър 2023/2024.

Моля, проверявайте редовно разписанието за настъпили промени!


ОКС БАКАЛАВЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Педагогика на обучението по музика

Изпълнителско изкуство (класически инструменти или класическо пеене)

Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Дирижиране на народни състави

Българска народна хореография

Маркетинг и комуникации в изкуствата

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Графичен дизайн и фотография

Фотография

Дизайн на облеклото

Сценография

Стенна живопис

ОКС МАГИСТЪР - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Артмениджмънт

Графичен дизайн      1 г.      1,5 г. 1 курс

Графика

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)      1 г.      1,5 г. 1 курс

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)      1 г.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)      1 г.      1,5 г. 1 курс

Моден дизайн

Мултимедия и виртуална реалност

Педагогика на обучението по изобразително изкуство (с квалификация "Учител по ...")

Педагогика на обучението по изобразително изкуство (без квалификация "Учител по ...")

Педагогика на обучението по музика      1 г.      1,5 г. 1 курс

Скулптура

Стенопис

Съвременни танцови техники

Сценография

Тонрежисура

Фотография

PR на арторганизации

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Балетна педагогика и Балетна режисура (бакалавър и магистър)

Българска народна хореография (бакалавър и магистър)