Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Поправителн сесия, редовно обучение: 12 - 19 Януари 2024 г.