Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Ликвидационна сесия, редовно обучение - 11-17 септември 2023 г.

Поправителн сесия, задочно обучение - септември 2023 г.