Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

5-12 септември 2022 г. - Ликвидационна сесия.