Информация за провеждане на текуща изпитна сесия

 

Ликвидационна сесия, задочно обучение: Септември 2024 г.