Лазар Николов - Доктор хонорис кауза на АМТИИ - Пловдив

ЛАЗАР НИКОЛОВ
(1922 - 2005)

Доктор хонорис кауза на АМТИИ - Пловдив за 1997 година

Един от представителите на Новата музика от втората половина на ХХ век, намерили нов музикален език, нов изказ и нови послания. Той е от "големите автори", "самостоятелен като явление, стил и присъствие" (В.Казанджиев) в съвременната българска музика.

Музиката на Лазар Николов е богата и многообразна. Работи в почти всички жанрове, създавайки майсторски и съдържателни образци. В творчеството му особено важно място заема инструменталната музика. Композиторът сам казва: "...когато се насочвах към тази професия, имах желанието да бъда автор на инструментална музика".
Така се появяват:

 • Концерт за струнен оркестър;
 • Концерт за пиано и оркестър №2;
 • шест симфонии;
 • Симфонии за 13 струнни инструмента (емблематични за новата българска музика);
 • Дивертименто концертанте;
 • девет сонати за пиано;
 • две сонати за две пиана;
 • две сонати за цигулка и пиано;
 • две сонати за виолончело и пиано;
 • сонати за:
  виола и пиано, за контрабас и пиано, за флейта и пиано, за обой и пиано, за тромбон и пиано, за фагот и пиано, за тромпет и пиано, за арфа, за орган;
 • триа, струнни квартети, клавирен квинтет
  и други.

Не по-малко значими и оригинални са и оперите "Прикованият Прометей" с нейната антична трагика и "Чичовци", както и вокално-инструменталните композиции:
- Песнопения за хор солисти и камерен оркестър;
- Тъжни и трагични песни и симфонии;
- Метаморфози №3 за два сопрана и камерен състав и други.

Творчеството на Лазар Николов е цялостно и завършено, той успя да реализира своята творческа програма - чрез красотата и поетичността на лиричното да разкрие необятността на изкуството.Чужд на интелектуалния радикализъм на авангарда, той мъдро и със завидно постоянство усъвършенства своя стил - най-ярък белег на неговата композиторска индивидуалност и на постигната свобода при изразяване на мислите му.

Професор Лазар Николов е удостоен през 1997 година с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на АМТИ за цялостното му композиторско творчество, за работата му като председател на СБК и по повод 75-годишния му юбилей.