Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

пиано, акордеон, флейта, саксофон, електрическа китара, баскитара, контрабас, ударни инструменти, пеене.

 

Форма на обучение:

степен “бакалавър” - редовно (4 години), като успешно завършилите получават квалификацията “изпълнител и преподавател по поп и джаз (съответния вид инструмент или пеене)”;

степен “магистър” - редовно (1 и 1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по поп и джаз (съответния вид инструмент или пеене)”.


Специалност “Изпълнителско изкуство (поп и джаз)" - дава фундаментална подготовка в областта на теорията и историята на музикалното изкуство и приоритетно развива основните изпълнителски умения на студентите по отношение на интонирането, звукоизвличането и тонообразуването. Овладяват се умения за изграждане на собствен художествен репертоарен план, както и за непосредствено общуване и въздействие върху публиката. Наред с това студентите получават подготовка в областта на педагогиката и психологията, методиката на обучение по съответния инструмент или пеене.

Завършилите специалността се реализират се като:

  • Солист, хорист, корепетитор в професионални състави – поп и джаз формации и ансамбли;
  • Преподавател в музикална школа, средни музикални училища и висши училища по изкуствата, в които се изучава поп и джаз изкуство;
  • Корепетитор;
  • Артист-изпълнител и педагог на свободна практика.

Изучавани дисицплини в ОКС "Бакалавър"

Теория на музикалните елементи | Солфеж І, 2 | Хармония с аранжиране | Полифония | Поп и джаз хармония 1, 2 | Теория на джаза | История и стилове в поп и джаз музиката | История на музиката 1, 2 | История на българската музика | Музикална естетика | Музикален фолклор | Специален инструмент (пеене, флейта, китара, пиано) | Поп и джаз формации | Пиано - задължителен инструмент (пеене, инструмент) | Класическа китара (при китаристите) | Обща и възрастова психология | Педагогика | Методика на обучението по (инструмент, пеене) | Педагогическа практика по (инструмент, пеене) | Педагогическа психология | Музикална психология и терапия | Приобщаващо образование | Актьорско майсторство | Сценична реч | Пластика | Импровизация и акомпанимент на пиано | Композиция | Дирижиране хор от клавир | Инструментознание | Оркестрация | Синтезатор | Физкултура | История на изобразителното изкуство | Чужд език (английски, немски) | Приложни компютърни програми

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1 година)

Специален инструмент (пеене, флейта, китара, пиано) | Поп и джаз формации | Теория и импровизация | Практика на обучението по (инструмент, пеене) | Импровизация и акомпанимент на пиано | Класически инструмент | Аранжимент за електронни системи | Работа с корепетитор | Академично писане | Музикални компютърни технологии | Артмениджмънт | Чужд език (английски, немски)

Изучавани дисицплини в ОКС "Магистър" (1,5 години)

Специален инструмент (пеене, флейта, китара, пиано) | Поп и джаз формации | Теория и импровизация | Методика на обучението по (инструмент, пеене) | Педагогическа практика по (инструмент, пеене) | Аранжимент за електронни системи | Анимиране на развлекателни програми | Импровизация и акомпанимент на пиано | Класически инструмент | Артмениджмънт | Академично писане | Музикална публицистика | Компютърни музикални технологии | Стилове в джаз и поп музиката | Пластика | Сценична реч | Чуждоезикова фонетика | Актьорско майсторство | Акомпанимент на пиано | Чужд език (английски, немски)