Учебни планове по докторски програми

 

Методика на обучението по музика.

Методика на обучението по изобразително изкуство.

Музикознание и музикално изкуство.

Хореография.

Приложни, изящни изкуства и дизайн.

Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството.