Членство в международни организации

 

Академията е активен член на:

 

Лого на DRC Danube Rectors' Conference
DRC Danube Rectors' Conference

 

Лого на University Network of the European Capitals of Culture
University Network of the European Capitals of Culture


Association Européenne des
Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
Association Europeenne des Conservatoires, Academies Musique et Musikhochschulen (AEC).

 

Logo Balkan Universities Association
Balkan Universities Association

 

Logo of Central European Music Academies Network (CEMAN)
Central European Music Academies Network (CEMAN)

 

Alliance of Central-Eastern European Universities (ACEU)
Alliance of Central-Eastern European Universities (ACEU)

 

Logo of International Organisation of Folk Art (IOV)
International Organisation of Folk Art (IOV)