КОНТАКТИ

Ръководство

 
Ректор
проф. д-р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК
Секретар ректор
тел.: 032 601 441
e-mail: office@artacademyplovdiv.com
Заместник ректори
проф. д-р ЦВЕТАНКА КОЛОВСКА
учебна дейност
тел.: 032 601 463
e-mail: tsvetanka.kolovska@artacademyplovdiv.com

доц. д-р ЖАН ПЕХЛИВАНОВ
научна и художественотворческа дейност
тел.: 032 601 443
e-mail: jean.pehlivanov@artacademyplovdiv.com

Помощник ректор
КОНСТАНТИН МЕЧЕВ
тел.: 032 601 473
e-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com
Декани
проф. д-р ЛЮДМИЛ ПЕТКОВ
факултет "Музикална педагогика"
тел.: 032 601 462; 0888 803 179
e-mail: lyudmil.petkov@artacademyplovdiv.com

проф. д-р ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА
факултет "Музикален фолклор и хореография"
тел.: 032 601 447
e-mail: daniela.dzheneva@artacademyplovdiv.com

проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА
факултет "Изобразителни изкуства"
тел.: 032 601 447
e-mail: galina.lardeva@artacademyplovdiv.com

секретар
ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА
тел.: 032 601 452
e-mail: deans@artacademyplovdiv.com

Учебен отдел
 
Началник Учебен отдел
КОСТАДИНКА ЙОРДАНОВА
тел.: 032 601 446
e-mail: nachalnik_uo@artacademyplovdiv.com
Инспектори
e-mail: uchebenotdel@artacademyplovdiv.com

ОКС "Бакалвър" при факултет „Музикална педагогика“ и
факултет “Изобразителни изкуства:

КРАСИМИРА ИВАНОВА
тел.: 032 601 444
GSM: 0877 716 152

ОКС "Бакалвър" при факултет „Музикален фолклор и хореография“:
АНЕТА КОЛЕВА
тел.: 032 601 454
GSM: 0885 218 736
e-mail: aneta.koleva@artacademyplovdiv.com

ОКС "Магистър" и административно обслужване на текущия студентски контрол:
ГЕРГИНА НЕДЕЛЧЕВА
тел.: 032 601 445
GSM: 0885 218 736
e-mail: gergina.nedelcheva@artacademyplovdiv.com

Дипломиране на студентите от всички факултети
ОКС "Бакалавър“ и ОКС "Магистър":

РАДИАНА ЙОВЧЕВА
тел.: 032 601 444
GSM: 0877 716 152

Департамент за езикова и специализирана подготовка
 
Директор
проф. д-р ГАЛЯ ПЕТРОВА-КИРКОВА
тел.: 032 601 464; 0885 218 732
e-mail: galia.kirkova@artacademyplovdiv.com
Инспектор учебна дейност
АТАНАСКА ШОПОВА
тел.: 032 601 464; 0885 218 750
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
Финансов отдел
 
Главен счетоводител
ЛИЛИЯ ЦЕКОВА
тел.: 032 601 472
e-mail: lilia.tsekova@artacademyplovdiv.com
Заместник главен счетоводител
ДИЯНА ПЕТРОВА
тел.: 032 601 468
e-mail: diyana.petrova@artacademyplovdiv.com
Счетоводител
РАДОСТИНА ПЕТКОВСКА
тел.: 032 601 472
e-mail: radostina.petkovska@artacademyplovdiv.com
Човешки ресурси
 
Експерт трудова заетост
РОСИЦА КИРОВА
тел.: 032 601 450
e-mail: rositsa.kirova@artacademyplovdiv.com
Докторанти
 
Експерт обучение и квалификация
ХРИСТИНА ПАПАЗОВА
тел.: 032 601 477
e-mail: hristina.papazova@artacademyplovdiv.com

ВИОЛЕТА ДИНЧЕВА
тел.: 032 601 477
e-mail: violeta.dincheva@artacademyplovdiv.com

Направление качество и академично израстване
 
Експерт направление качество
ТАТЯНА ДЖОНЕВА
тел.: 032 601 470
e-mail: tatyana.dzhoneva@artacademyplovdiv.com
Международно сътрудничеатво
 
ЕЛКА НЕДЕВА
тел.: 032 601 474
e-mail: irc@artacademyplovdiv.com
ГИНА КАФЕДЖИЯН
тел.: +359 876 15 00 14
e-mail: gina.kafedjian@artacademyplovdiv.com
Библиотека
 
Началник
ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА
тел.: 032 601 457
e-mail: tsvetomira.ivanova@artacademyplovdiv.com
Библиотекари
МАРИЯ ДОНЧЕВА
МАРГАРИТА ВЪЛЧАНОВА
тел.: 032 601 458
e-mail: library@artacademyplovdiv.com
Работно време
от понеделник до петък: 8:30 - 17:00 часа
Контролен съвет
 
Председател
доц. д-р РОСЛАНА МОРАВЕНОВА-СТАНЕВА
e-mail: roslana.moravenova@artacademyplovdiv.com
Заместник председател
доц. д-р ЗОРНИЦА ПЕТРОВА
e-mail: zornica.petrova@artacademyplovdiv.com
Членове
доц. д-р. ДИНКА ЯКИМОВА-КАСОБОВА
e-mail: dinka.kasabova@artacademyplovdiv.com

доц. д-р РАДА СЛАВИНСКА
e-mail: rada.slavinska@artacademyplovdiv.com

ПЕТРАНА ДОБРИКОВА
e-mail: petrana.dobrikova@artacademyplovdiv.com

Съвет на настоятелите
 
Председател
СВЕТЛОЗАР ДРАГУШЕВ
e-mail: zarko@idimperial.com
Членове
РУМЕН ЦОНЕВ
e-mail: Rumen.Tsonev@kcm.bg

проф. МИЛЧО ВАСИЛЕВ
e-mail: milchovasilev@abv.bg

СВЕТЛОЗАР ЧАВДАРОВ
e-mail: nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg

проф. ВЕНЕЛИН ТЕРЗИЕВ
e-mail: terziev@skmat.com

НЕЛИ ПОПОВА
Представител на МОН
e-mail: terziev@skmat.com

БОГОМИЛ ГРОЗЕВ
Представител на община Пловдив
e-mail: stargrad@oldplovdiv.bg

ПЕТЪР СТЕФАНОВ
Представител на Студентски съвет
e-mail: petar.stefanov@artacademyplovdiv.com