Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023/2024 (редовно и задочно обучение)

Редовно обучение

След приключване на летен семестър уч. 2023/2024 г. (29.05.2024 г.), студентите редовно обучение, следва да оставят книжките си до 06.06.2024 г. в Учебен отдел за заверка.

Учебен отдел – стая № 23, ет.2 - за специалности: ПОМ, ИИК, ИИПД, Дирижиране, ГДФ, ДО, Фотография, Сценография, СЖ, ПОИИ

Учебен отдел – стая №24, ет. 2 - за специалности: ИИФ, МКИ, ДНС и БНХ.

Задочно обучение

След приключване на летен семестър уч. 2023/2024 г. (20.06.2024 г.), всички студенти задочно обучение следва да оставят книжките си до 27.06.2024 г. в Учебен отдел за заверка.

Работно време: 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - специалност “Педагогика на обучението по музика”
4 курс, редовно обучение, учебна 2023/2024 г.

проф. д-р Весела Гелева:   04.06.2024 г. от 10.00-11.00 ч., ст. № 26 ЦС

доц. д-р Надежда Кузманова:   06.06.2024 г. от 11.00-12.00 ч., ст. № 11 ЦС

гл. ас.д-р Лилия Стоилова:   04.06.2024 г. от 13.30-14.30 ч., ст. № 13 ЦС

При желание от страна на студентите, може да се осигурят и други преподаватели за консултация за държавен изпит.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИE, Балетна педагогика, Юни 2024

Всички студенти ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ специалност „Балетна педагогика“ от І, II, III и IV курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за летен семестър на уч.2023/2024г. в Учебен отдел, стая №24 от 3 до 7 юни 2024 г. като представят:

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2023/2024 г .
    Таксите се превеждат само по банков път: Разплащателна сметка на АМТИИ - Пловдив.

За улеснение на студентите и с цел избягване струпването им пред Учебен отдел, книжките с платените такси могат да бъдат донесени от отговорника на курса.

Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!!!

Работно време:: 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00


Лого на международна програма Еразъм плюс

Уважаеми студенти и преподаватели,

С началото на академичната година стартира и великолепната възможност да станете част от програма Еразъм+. Това е инициативата на Европейския Съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в #Европа. Тя предлага мобилност и сътрудничество във висшето обра­зование, професионалното образо­вание и обучение, образованието за възрастни и училищното образование. АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив спечели проект с финансиране на мобилности до 2025 г. и ви каним да се запознаете с възможностите и условията, които #АМТИИ предлага за студенти и преподаватели -  https://www.artacademyplovdiv.com/amtii/ic/erasm-mobil.html

Проверете крайните срокове за кандидатстване във висшето училище, което сте избрали за вашата мобилност, подгответе необходими документи и подайте заявление сега за обучение или мобилност на персонала през пролетния семестър на академичната 2023 - 2024 г.
Детайли и информация може да намерите тук: 
https://www.artacademyplovdiv.com/amtii/ic/erasm-mobil.html


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДА ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.