Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ БНХ

Всички студенти задочно обучение, специалност „Българска народна хореография“ от І, II, III, IV курс, които са с по-малко от 3 невзети изпита, трябва да се запишат за летен семестър на уч.2022/2023 г. в Учебен отдел,стая №24 от 10.04.2023 г. до 12.04.2023 г. като представят:

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2022/2023 г.

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.

За улеснение на студентите и с цел избягване струпването им пред Учебен отдел, книжките с платените такси могат да бъдат донесени от отговорника на курса.

Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!


След приключване на зимен семестър (17.12.2022 г.) и взети подписи от преподавателите, студентите ОКС „Бакалавър“- редовно обучение, следва да оставят книжките си до 09.01.2023 г. в Учебен отдел за заверка.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР уч. 2022/2023 г.

Всички студенти ОКС „Бакалавър“- редовно обучение, ще бъдат записвани за летен семестър на учебната 2022/2023 г. от 7 до 22 февруари 2023 г.

За специалности ПОМ, ИИК, ИИПД, Дирижиране, ГДФ, ДО, Фотография, ПОИИ, Сценография, СЖ:
- в Учебен отдел – стая № 23, ет.2.

За специалности ИИФ, ДНС, БНХ и МКИ - в Учебен отдел – стая №24, ет. 2

Всички студенти ОКС „МАГИСТЪР“ ще бъдат записвани за летен семестър на учебната 2022/2023 г. от 7 до 22 февруари 2023 г. в Учебен отдел – стая №24, ет. 2.

Необходими документи за записване:

  1. Студентска книжка;
  2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2022/2023 г.;

Работно време със студенти: от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

Студенти с повече от 3 невзети изпита не могат да бъдат записани.
Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!

Таксите се превеждат само по банков път.
Разплащателна сметка на АМТИИ.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДА ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.