Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Удължава се срока за заплащане на семестриалната такса за обучение на летен семестър на учебната 2023/ 2024 г. до 31.03.2024 г.


ОКС МАГИСТЪР

За специалностите от ОКС "Магистър" със занятия в делнични дни, зимния семестър продължава считано от
8 януари 2024 г.


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОКС "БАКАЛАВЪР"- ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Всички студенти ОКС „Бакалавър“- редовно обучение, ще бъдат записвани за летен семестър на учебната 2023/2024 г. от 7 до 20 февруари 2024 г.

Учебен отдел, стая № 23, ет.2.
За специалности ПОМ, ИИК, ИИПД, Дирижиране, ГДФ, ДО, Фотография, ПОИИ, Сценография, СЖ

Учебен отдел, стая № 24, ет.2.
За специалности ИИФ, ДНС, МКИ, БНХ

Необходими документи за записване:

 1. Студентска книжка;
 2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2023/2024 г.
  Таксите се превеждат само по банков път.
  Разплащателна сметка на АМТИИ.

Работно време със студенти: от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

Студенти с повече от 3 невзети изпита не могат да бъдат записани!!!
Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОКС "МАГИСТЪР"- ЗАПИСВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Всички студенти ОКС „Магистър“- редовно обучение, ще бъдат записвани за летен семестър на учебната 2023/2024 г. от 7 до 20 февруари 2024 г. в Учебен отдел, стая № 24, ет.2.

Необходими документи за записване:

 1. Студентска книжка (в книжките да бъдат попълнени дисциплините изучавани през семестъра и имената на водилите ги преподаватели, без подписи);
 2. Документ за платена такса за летен семестър на уч. 2023/2024 г.
  Таксите се превеждат само по банков път.
  Разплащателна сметка на АМТИИ.

Работно време със студенти: от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

Студенти с повече от 3 невзети изпита не могат да бъдат записани!!!
Незаписалите се в срок студенти, ще бъдат прекъснати!


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

След приключване на зимен семестър (22.12.2023 г.) , студентите ОКС „Бакалавър“- редовно обучение, следва да оставят книжките си до 10.01.2024 г. в Учебен отдел за заверка на зимен семестър.
      !  В книжките да бъдат попълнени дисциплините изучавани през семестъра и имената на водилите ги преподаватели, без подписи.

Учебен отдел, стая № 23, ет.2.
За специалности ПОМ, ИИК, ИИПД, Дирижиране, ГДФ, ДО, Фотография, ПОИИ, Сценография, СЖ

Учебен отдел, стая № 24, ет.2.
За специалности ИИФ, ДНС, МКИ, БНХ


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Всички студенти ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ специалност „Балетна педагогика“ и „Българска народна хореография“ от І, II, III, IV курс, след приключване на очните занятия, следва да оставят книжките си до 26.01.2024 г. в Учебен отдел - стая №24, ет. 2 за заверка.
      !  В книжките да бъдат попълнени дисциплините изучавани през семестъра и имената на водилите ги преподаватели, без подписи.

Работно време:: 10:00 - 12:00 и 14:00 - 16:00


Лого на международна програма Еразъм плюс

Уважаеми студенти и преподаватели,

С началото на академичната година стартира и великолепната възможност да станете част от програма Еразъм+. Това е инициативата на Европейския Съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в #Европа. Тя предлага мобилност и сътрудничество във висшето обра­зование, професионалното образо­вание и обучение, образованието за възрастни и училищното образование. АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив спечели проект с финансиране на мобилности до 2025 г. и ви каним да се запознаете с възможностите и условията, които #АМТИИ предлага за студенти и преподаватели -  https://www.artacademyplovdiv.com/amtii/ic/erasm-mobil.html

Проверете крайните срокове за кандидатстване във висшето училище, което сте избрали за вашата мобилност, подгответе необходими документи и подайте заявление сега за обучение или мобилност на персонала през пролетния семестър на академичната 2023 - 2024 г.
Детайли и информация може да намерите тук: 
https://www.artacademyplovdiv.com/amtii/ic/erasm-mobil.html


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДА ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.