Актуални съобщения към всички настоящи студенти

 

STRIKE PLAGIARISM - Система за проверка на плагиатство

Уважаеми студенти и докторанти,

Министерството на образованието и науката предостави на всички висши учебни заведения в страната безплатна система за проверка на плагиатство. Във връзка с това поетапно ще ви бъдат създадени профили в системата Strike Plagiarism.

На 03.11.2022 г. /четвъртък/ от 15:00 ч. българско време ще се проведе уебинар, на който ще бъде обсъдена функционалността на системата:          Виж подробности


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧИЛИ НАГРАДА ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ КЪМ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА:

Уважаеми студенти, вашият сертификат за получена награда може да вземете от Централна сграда – ул. „Тодор Самодумов“ №2, ет. 3, стая № 42.
Сертификатът е издаден на базата на договор NG-2022-12 22/07/2022 г. между НФК и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

В случай, че желаете да получите и електронна грамота от НФК, Ви молим да попълните настоящия формуляр.
Сертификатът се предоставя единствено и само на хартиен носител.
Грамотата се изпраща, единствено и само, по ел. път на предоставен от вас електронен адрес.


ЗА АБСОЛВЕНТИ - 2017/2018

Всички студенти от IV-ти курс – ОКС „Бакалавър” – учебна 2021/2022 г., трябва да подадат заявление (от копирния център) в Учебен отдел за допускане до Държавен изпит. Заявлението се подава с два броя снимки (паспортен формат 3.5x4.5см) след заверка на последния семестър и успешно полагане на всички семестриални изпити най-късно 10 дни преди датата на Държавен изпит!


СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2

План за стартиране на студентска практика.


ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ

С изменението на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове от 05.03.2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 30а, ал.1 и 2 от НПСОС от 01.05.2022 г. в студентски столове ще могат да се хранят само студенти, докторанти и специализанти, които разполагат с персонален стикер.

Персоналните стикери могат да бъдат получени от Стефан Костов - експерт, кабинет №36 в централна сграда.
Моля носете студентските си книжки!


С цел опазване здравето на студентите и предотвратяване на разпространението на COVID-19, молим анкетите които се попълват всяка година от завършващите студенти, да бъдат попълнени онлайн и изпратени на e-mail: career@artacademyplovdiv.com       Анкетата може да свалите от ТУК


ЗАЯВЛЕНИЯ (до Ректор, до Декан и за допускане до държавен изпит)

Заявление за Държавен изпит се подава в Учебен отдел, минимум 10 дни преди обявените графици за държавни изпити, за съответната учебна година.

Уверение.

Заявление до Ректор.

Заявление до Декан.

Заявление за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа.
Забележка: Към заявлението за държавен изпит се подават 2 бр. снимки паспортен формат.