STRIKEPLAGIARISM - Система за антиплагиатство

Strikeplagiarism Logo

 

Проверка на автентичност на академичното творчество

Министерството на образованието и науката предостави на всички висши учебни заведения в страната безплатна система за проверка на плагиатство – Strike Plagiarism.

Вече може да се извършват проверки за наличие на съвпадения в творчеството на студентите, докторантите и преподавателите от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Инструкция за тълкуване на доклад за подобност.

Видеоръководство за тълкуване на доклад за подобност.

Запис от обучението за преподаватели проведено на 03.11.2022 г.