Изпълнителско изкуство (българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 година), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по (вид инструмент)”.

Към учебни планове


Магистърската програма „Изпълнителско изкуство (българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент)” е насочена към изпълнители, притежаващи фундаментална подготовка в областта на теорията и историята на музикалното изкуство, като в същото време имат необходимия опит и интерес към българския музикален фолклор. Това би могло да бъдат както владеещи класическите инструменти, заели място във съвременната ни фолклорната практика – кларинет, акордеон, цигулка и др., така и балкански музиканти, практикуващи на инструменти, сходни на нашия фолклорен инструментариум.

В процеса на обучение се акцентира на запознаване на студентите със съвременните тенденции във етно и фолк музиката, развиването на импровизаторски умения и формирането и усъвършенстването на собствен изпълнителски маниер. Придобиват се и знания за обработка и аранжиране на български музикален фолклор.

Завършилите магистърската програма могат да работят като:

  • Солист, камерен изпълнител или оркестрант;
  • Преподавател в музикална школа, средни музикални училища и висши училища по изкуствата;
  • Корепетитор;
  • Артист – изпълнител или педагог на свободна практика.

Изучавани дисицплини

Специален инструмент (акордеон, цигулка, флейта) | Камерна музика | Методика на обучението по инструмент | Работа с корепетитор | Обработка и оркестрация за народни състави | Педагогическа практика | Изпълнителска практика в щатни състави (хор и оркестър) | Инструментознание (народни инструменти) | Събиране и дешифриране на музикален фолклор | Музикален фолклор | Аранжиране на фолклорна музика | Свирене на жанрова музика (пиано или клавирен съпровод) | Артмениджмънт | Специализирана компютърна подготовка | Чужд език (английски, немски)