Докторанти - образци на документи

 

Индивидуален план за работата на докторанта.

Тримесечен отчет на докторанта.

Годишен отчет на докторанта.

Атестационен лист на докторанта.

Опис на публикациите.

Справка за присъдените кредити към годишен отчет на докторанта.

Мнение на научен ръководител.

Отчет за проведени лекции/консултации с докторант.