АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА С ФОНОТЕКА - ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ

 

ОНЛАЙН КАТАЛОГ

 

ОНЛАЙН КАТАЛОГ ЦС

Достъп до каталога само от компютри, които са част от мрежата на територията на Централна сграда (включително и мобилни устройства, свързани с интернет през безжичните мрежи на територията на ЦС).