Кандидатстудентска кампания 2024/2025

Актуална информация за кандидат-студентите

 

Кандидат-студенти, които кандидатстват по документи, могат да положат и приемен изпит, като при балообразуването се взема по-високата оценка.


На вниманието на кандидат-студентите, които са се явили на предварителните онлайн кандидатстудентски изпити по специалностите:

  • Педагогика на обучението по музика
  • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
  • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
  • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените в месец Юни срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка. Кандидат-студентът има възможност да положи приемен изпит  и на редовната изпитна сесия през месец Юли. При балообразуването, ще се вземе предвид по-високият бал.


На вниманието на кандидат-студентите при Факултет “Изобразителни изкуства”

Кандидат-студенти от професионални художествени училища и кандидат-студенти от средните училища с профилирана подготовка по изобразително изкуство /профилирана подготовка в областта на графичния дизайн и рекламна графика за спец.“Графичен дизайн и фотография/ могат да кандидатстват за I-ви етап с оценката получена от ДЗИ по професията (практическа част), с успех минимум 5.50 и се явяват само на II етап. По желание кандидатит-студентите могат да положат и изпит за I-ви етап, като при балообразуването се взима по-високата оценка.


Кандидат-студентите не успели да се класират за обучение на обявените места държавна поръчка, имат право да се запишат в платена форма на обучение.


За допълнителна информация
Учебен отдел:
032 601 444   |   032 601 454
0877 716 152   |   0885 218 736