Кандидатстудентска кампания 2022/2023

Актуална информация за кандидат-студентите

 

Кандидат-студенти, които кандидатстват по документи, могат да положат и приемен изпит, като при балообразуването се взема по-високата оценка.


На вниманието на кандидат-студентите при Факултет “Изобразителни изкуства”

Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища (профилирана подготовка в областта на графичния дизайн и рекламна графика за спец.“Графичен дизайн и фотография), с успех от ДЗИ по професията (практическа част) най-малко (5.50 ), имат право да се явят само на II-ри етап. За Випуск 2022 год. оценката от Практическа част се удостоверява със служебна бележка. Същите трябва да посочат в заявлението дали ще се явяват на I-ви и II-ри етап, или само на II-ри етап от кандидатстудентските изпити.


На вниманието на кандидат-студентите, които са се явили на предварителните онлайн кандидатстудентски изпити през Май 2022

В случай, че кандидат-студентът е удовлетворен от оценката получена на предварителния online кандидатстудентски изпит, същата може да се зачете за приемния изпит по дадената специалност. Кандидат-студентът е длъжен да подаде документи за кандидатстване в посочените в месец юни срокове и да попълни Декларация за признаване на получената оценка.


Кандидат-студентите не успели да се класират за обучение на обявените места държавна поръчка, имат право да се запишат в платена форма на обучение.


За допълнителна информация
Учебен отдел:
032 601 444
0877 716 152