Докторанти - съобщения и графици

 

График на лекциите за 2021 г.

Kонкурси за отпускане на стипендии на български граждани за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни висши училища и научни организации.