Кандидатстудентска кампания 2024/2025

График на кандидатстудентски изпити за образователни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

 

При всяка от посочените по-долу специалности ще бъде публикуван и графикът за явяване.

Българска народна хореография

01.07.2024 г.

Балетна педагогика

01.07.2024 г.

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

01.07.2024 г.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

01.07.2024 г.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

01.07.2024 г.

Дирижиране на народни състави

02.07.2024 г.

Педагогика на обучението по музика

02.07.2024 г.

Маркетинг и комуникации в изкуствата

02.07.2024 г.

Графичен дизайн и фотография

I етап - 06.07.2024 г.

II етап - 08.07.2024 г.

Дизайн на облеклото

I етап - 06.07.2024 г.

II етап - 08.07.2024 г.

Фотография

I етап - 10.07.2024 г.

II етап -12.07.2024 г.

Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство

Кандидатства се по документи

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

I етап - 10.07.2024 г.

II етап - 12.07.2024 г.

Сценография

I етап - 10.07.2024 г.

II етап - 12.07.2024 г.

Стенна живопис

I етап - 10.07.2024 г.

II етап - 12.07.2024 г.