Кандидатстудентска кампания 2022/2023

График на кандидатстудентски изпити за образователни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

 

Българска народна хореография

01.07.2022 г.      График за явяване

Балетна педагогика

01.07.2022 г.      График за явяване

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

01.07.2022 г.      График за явяване и линк за среща в Google Meet

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

01.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

01.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet

Дирижиране на народни състави

02.07.2022 г.

Педагогика на обучението по музика

02.07.2022 г.      График за явяване и линк за среща в Google Meet

Маркетинг и комуникации в изкуствата

04.07.2022 г.

Графичен дизайн и фотография

I етап - 05.07.2022 г.          II етап - 07.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet

Дизайн на облеклото

I етап - 05.07.2022 г.          II етап - 07.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet

Фотография

I етап - 11.07.2022 г.          II етап - 13.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet

Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство

Кандидатства се по документи

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

I етап - 11.07.2022 г.          II етап - 13.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet

Сценография

I етап - 11.07.2022 г.          II етап - 13.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet

Стенна живопис

I етап - 11.07.2022 г.          II етап - 13.07.2022 г.     График за явяване и линк за среща в Google Meet