Кандидатстудентска кампания 2023/2024

График на кандидатстудентски изпити за образователни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

 

При всяка от посочените по-долу специалности ще бъде публикуван и графикът за явяване.

Фотография

I етап - 10.07.2023 г.          II етап - 11.07.2023 г.      График и линк за включване чрез Google Meet

Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство

Кандидатства се по документи

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

I етап - 10.07.2023 г.          II етап - 11.07.2023 г.      График и линк за включване чрез Google Meet

Сценография

I етап - 10.07.2023 г.          II етап - 11.07.2023 г.      График и линк за включване чрез Google Meet

Стенна живопис

I етап - 10.07.2023 г.          II етап - 11.07.2023 г.      График и линк за включване чрез Google Meet