Кариерен център. Агенция по заетостта.

 

Агенция по заетостта, като обществен посредник на пазара на труда предлага насърчаване и запазване на заетостта, професионално ориантиране, посредничество по наемане на работа в Република България и в други държави на български граждани и граждани на други държави – членки на Европейския съюз. Законът за насърчаването на заетостта дава право, в дирекциите "Бюро по труда" освен безработни лица, да се регистрират заети лица и учащи се като активно търсещи работа.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/ и от
Презентация от Дирекция "Регионална служба по заетостта".


"Европейските служби за заетост (EURES)" е мрежа за сътрудничество създадена през 1993г., за да се улесни свободното движение на работна ръка в рамките на ЕИП и Швейцария.

Повече за услугите предлагани от EURES може да намерите на тяхната презентация.


Програма "Старт на кариерата".