Марин Големинов - Доктор хонорис кауза на АМТИИ - Пловдив

МАРИН ГОЛЕМИНОВ
(1908 - 2000)

Доктор хонорис кауза на АМТИИ - Пловдив за 1998 година

Измеренията на неговото дълго присъствие в българската култура са впечатляващи.

Един от големите български композитори, за които да бъдат български музиканти бе призвание, висока отговорност и съдбовен личен избор, който определя единството на стила и обединява в едно смислово цяло богатото му творчество.

Пространството между езическата Нестинарка и християнската Пета симфония "Възкресение на живите" - това е и "прологът", и "епилогът" на един дълъг творчески процес, преминал през различни исторически прагове, но останал непокътнат в същината си.

"От чувство за стил и творческа убеденост съм се старал произведенията ми да бъдат близо до душевността на българина. За мен фолклорът винаги е бил обект на творческо съзерцание, а оттам и на художествено претворяване". (М.Големинов)

Произведенията - жалони на това богато творчество са много:

 • танцовата драма "Нестинарка";
 • оперите: "Ивайло", "Зографът Захарий", "Тракийски идоли";
 • Симфоничните вариации по тема на Добри Христов;
 • Първа симфония Детска;
 • Втора и Четвърта симфония Шопофония;
 • Концертът за струнен квартет и струнен оркестър;
 • Стунният квартет №3 Старобългарски;
 • Струнният квартет №4 Микроквартет;
 • концертите за виолончело, за контрабас;
 • Симфоничните импресии по картини на Майстора за сопран и симфоничен оркестър (текст Г.Струмски);
 • Тубафония за духов квинтет и соло туба;
 • Хвалите имя Господне за смесен хор;
 • Ламенто за оркестър (в памет на Добрин Петков);
 • кантатите за мъжки хор и оркестър Кресту Твоему и Алелуя.

Марин Големинов развива активна преподавателска дейност. Доцент (1943), професор (1947) в Държавната музикална академия - София, той преподава оркестрация и композиция (1974). Негови ученици са професор Димитър Тъпков, професор доктор Димитър Христов, Георги Минчев, Фани Паликрушева, Емил Табаков, доцент Пламен Джуров, доцент Илия Кожухаров и други.

Композиторът Марин Големинов е увлекателен писател, той притежава безспорния талант и на човека на словото. Книгите му "Към извора на българското звукотворчество - историко-естетически принос" (1937), "Зад кулисите на творческия процес" (1971), "Есеистика" (1999) и "Дневници" доказват това по един блестящ начин.

Марин Големинов е един от малцината българи, удостоявани с голямата награда Готфрид фон Хердер на Виенския университет (1976) и е избран за член на БАН (1989).

Академик Марин Големинов е удостоен през 1998 година с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на АМТИ по случай неговия 90-годишен юбилей и във връзка с приноса му към българската музика (1998). Принос, който той разбира като дълг:
"Какво правя ли? Копая дълбоко в земята, за да чуя тон от моя далечен пра-пра-дядо… пък макар и само стон. Събирам градивен материал - искам да издигна паметник на моите предшественици, които напластиха в душата ми красота и посяха в нея зърното на изкуството".