Кандидатстудентска кампания 2023/2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА" - СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)


 

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ" - СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)


 

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА" - СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"

Всички материали се изпращат по електронен път, на е-mail адрес: amtii.ksk@artacademyplovdiv.com

Формиране на бала и класиране на кандидат-студентите:
от сбора на оценките от двата етапа. Кандидати получили оценка, по-ниска от Добър (3.50) на първи етап, отпадат от конкурсния изпит. Кандидати с общ бал по-нисък от 7 не участват в класирането

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

СЦЕНОГРАФИЯ

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ

ФОТОГРАФИЯ

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО

СТЕННА ЖИВОПИС

За допуснатите до II етап кандидат-студенти:

Събеседването ще бъде осъществено чрез видео-връзка в реално време. За целта кандидатът трябва да разполага с интернет свързаност, камера (уеб камера или смартфон) и микрофон със слушалки (или колонки) за комуникация. Срещата ще се осъществи чрез Google Meet. Всеки кандидат ще бъде изпитан в определен час. Конретният график и линк за присъединяване към online платформата на Академията, ще бъдат обявени в предходния ден, в сайта на Академията. Никой от кандидатите не се присъединява към срещата без да е получил подканващо обаждане от техническо лице. Кандидатите се идентифицират пред изпитната комисия с лична карта.

В сайта на Академията ще бъдат публикувани всички резултати от кандидатстудентските изпити (резултати от различните етапи, графици на допуснати до 2-ри етап кандидати, крайно класиране и приети студенти).