Артмениджмънт

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно и задочно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по артмениджмънт”.

Към учебни планове


Магистратурата „Артмениджмънт“ в АМТИИ е държавно-акредитирана управленска специалност със срок на обучение 2 семестъра и квалификационна степен „Магистър по Артмениджмънт“. В магистратурата се обучават студенти от 2004 година и за този период специалността се е доказала като водеща сред висшите училища по изкуствата в България.

Изучават се дисциплини като:

  • "Маркетинг и творческа дейност";
  • "Културни индустрии и предприемачества";
  • "Разработване и управление на проекти";
  • „Продуцентство“;
  • "Комуникации, изкуство и медии";
  • "PR";
  • „Кризисен PR“;
  • „Реклама и изкуство“
    и др.

Организират се практикуми в Българска национална телевизия и Българско национално радио и срещи с мениджъри на водещи културни институции.

Преподавателският екип на специалностите „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ (магистратура за PR и реклама в сферата на изкуството) е организатор на ежегодната Международна научно-практическа конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, която е най-значимият научен форум в сферата на управлението в изкуствата у нас. Преподаватели в магистратурата са водещи хабилитирани специалисти по артмениджмънт, маркетинг, PR и реклама в изкуството, журналисти, културолози и др.

Студентите се дипломират след успешно защитена дипломна работа, която разширява в теоретичен и практически план придобитите знания и умения. Сред завършилите „Артмениджмънт“ са директори на държавни и общински драматични и куклени театри, опери, международни и национални фестивали; ръководители на творчески дейности в читалища, автори на собствени художественотворчески проекти.

Обучението е редовно и задочно в съботните и неделните дни. Документи могат да подават бакалаври и магистри от всички професионални направления.