Галя Петрова-Kirkova, Galya Petrova-Kirkova

проф. д-р ГАЛЯ ПЕТРОВА-КИРКОВА

Катедра "Музикален фолклор"

Служебен e-mail:
Телефон:
0899 803 626
Преподавател по:
Народно пеене, Педагогическа практика по народно пеене
Академична длъжност:
Професор
Научна степен:
Доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Музикалният фолклор – традиции и съвременни тенденции
Преподавателски интереси в областта на:
Фолклорното вокално-изпълнителско изкуство
Образование:
 • СМУ „Филип Кутев“ – „Гъдулка и народно пеене“, 1994г.;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – „Дирижиране на народни състави“  - 1998г.- бакалавър.;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – „Инструментално изкуство – народно пеене“, 2006г. магистър;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – „Изпълнителско изкуство – гъдулка“, 2008г., магистър;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – „Доктор“ по музикознание и музикално изкуство, 2015г.;
 • АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – „Педагогика на обучението по музика“ , 1999г., преквалификация;
 • ПУ „П. Хилендарски“ – „Екскурзоводство“, 1997г. – специализация
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
Академичен наставник по проект „Студентски практики“
Награди:

Дипломи за високи творчески постижения и отлична педагогическа работа:

 • Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“ – Поморие 2018г.;
 • 9 –ти Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“ – Монтана 2017г.;
 • Национален събор-надпяване „Авлига пее“ – с. Обединение, общ. П. Тръмбеш 2012г.

  Грамоти  от:

 • Годишна фолклорна класация „Надпяване“ на БНР и програма „Христо Ботев“, 2018г.;
 • НЧ „ Дора Габе“ – с. Дъбовик – За съдействие в организацията на VIII – ят     събор на българите-преселници от Северна Добруджа, 2017г.;
 • НЧ „Светлина – 1942“ – с. Главан, общ. Силистра – За принос в развитието на читалището, за опазване, развитие и популяризиране на българското фолклорно наследство и по повод юбилея на читалището – 75г. от основаването му, 2017г.;
 • Съюз на народните читалища – За активна читалищна дейност по повод 75г. НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам, общ. Ген. Тошево, 2016г.;
 • За участие в жури на ХХ – ти Национален конкурс „Иван Георгиев“с. Дъбовик, общ. Ген Тошево, 2015г.;
 • Годишна фолклорна класация „Надпяване“ на БНР и програма „Христо Ботев“, 2012г.
По-важни публикации:
 • Петрова-Киркова, Г. – За някои проблеми на репертоара от солови народни песни с клавирен съпровод за мъжки глас. // Сборник доклади. Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството”, Пловдив, АМТИИ,24-26.10. 2019, с. 304 - 310;
 • Петрова-Киркова, Г. Репертоарът в обучението по народно пеене и възможностите за формиране на креативност у студентите – бъдещи учители // Knowledge – International Journal. Vol. 22.6. Scientific papers HUMANITIES. Brnjaska Banja, Serbia, March, 2019, Sko pige, 2019;
 • Петрова-Киркова, Г.  - „Музикално-фолклорните традиции и съвременни тенденции в Добруджанската празнична и обичайно-обредна система”, Пловдив, 2018г.;
 • Петрова- Киркова, Г. – За присъствието на музикалния фолклор в обичайно-обредните практики в Добруджанския пролетен празничен календар. // Пролетни научни четения, АМТИИ, Пловдив, 2018;
 • Петрова-Киркова, Г. – Музикално-фолклорни акценти в новогодишния празничен обичайно-обреден цикъл. // Knowledge – International Journal. Vol. 22.6. Scientific papers HUMANITIES. Brnjaska Banja, Serbia, March, 2018, Skopige, 2018, p. 1700-1707;
 • Петрова-Киркова, Г. – Лазаруването в Добруджа – място и функция на музикалния фолклор в обичайно-обредните практики. // Годишник на АМТИИ, 2017;
 • Петрова-Киркова, Г. – Музикалният фолклор в добруджанската празнична и обичайно-обредна система – присъствие в научно-изследователския дискурс. // Knowledge – International Journal. Vol. 20.6. Bansko, Dezember, 2017. Literature, Music and Arts. Skopige;
 • Петрова-Киркова, Г. – Музикалният фолклор в българския празничен календар и традиционните обичайно-обредни практики – място, роля и функции. // Сборник доклади. Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството”, Пловдив, АМТИИ, 12-13.10. 2017, с. 256-262;
 • Петрова-Киркова, Г. – Запяха песните на Стайка Гьокова в Карнобат. // в-к Фолклорен хоризонт, Пловдив, август 2017, с. 6;
 • Петрова-Киркова, Г. – Фолклорни празници в Добруджа. // сп. Музикални хоризонти, бр. 5, 2017, с. 16-17;
 • Петрова-Киркова, Г. – Уникални събития в Добруджа. // сп. Арт спектър, бр.43, 2017, с. 15;
 • Петрова-Киркова, Г. – Съвместен концерт. //  сп. Арт спектър, бр.43, 2017, с.2;
 • Петрова-Киркова, Г. – С музика и песни от душата - това достига до сърцата. // в-к Нова Добруджанска трибуна, Добрич, бр. 93, май 2017, с. 6;
 • Петрова-Киркова, Г. – Фолклорни празници в Добруджа. // в-к Фолклорен хоризонт, Пловдив, май 2017, с. 6;
 • Киркова, Г. „Вила се’й лоза…” – Добруджански народни песни. Пловдив, 2016, 122 с;
 • Петрова-Киркова, Г. – Изкуството и идеите, които ни обединяват. // в-к Фолклорен хоризонт, Пловдив, 2016;
 • Петрова- Киркова, Г. – Творческа среща в Котел. // сп. Музикални хоризонти, бр. 4, 2016, с. 16-17;
 • Петрова-Киркова, Г. – За гагаузите и техния песенен фолклор.  // Пролетни научни четения, АМТИИ, 2014, с.64-70;
 • Петрова-Киркова, Г. – Добруджанският музикален фолклор и връзката му с етническото многообразие и преселванията. // сп. Музикални хоризонти, бр. 2, 2014, с. 23-24;
 • Петрова-Киркова, Г. – Фолклорното наследство на село Климент. // 2013, с. 170-233;
 • Петрова-Киркова, Г. – Незабравима среща. // сп. Арт спектър, Пловдив, 2013, бр.30, с. 11;
 • Петрова-Киркова, Г. – Честит юбилей – 40г. Катедра музикален фолклор. // сп. Арт спектър, Пловдив, 2013, бр. 27, с. 7-8;
 • Петрова-Киркова, Г. „Миличка ми е Добруджа-I” – солови народни песни с клавирен съпровод, АМТИИ, 2013;
 • Петрова-Киркова, Г. – От чистия извор. Едно мое посещение в с. Калипетрово, Силистренско // Годишник на АМТИИ, Пловдив, 2012, с. 176-183;
 • Петрова-Киркова, Г. – Обществено - историческото развитие на Добруджа като предпоставка за присъствието на етносите в музикално- фолклорния диалект на областта. // Пролетни научни четения, АМТИИ, Пловдив, 2012, с. 110-115.

Интернет публикации:

По-важни творчески изяви:
 • Представяне на записи с о-ра за народна музика на БНР  в предаванията „ Жива вода“ и  Съботна трапеза“ – БНР, програма Христо Ботев – 2020г.;
 • Реализиране на самостоятелни записи с оркестър за народна музика на БНР., 2019г.;
 • Майсторски клас и концерт в НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел, 2019г.;
 • „Фолкорна разходка“ – концерт със солисти Л. Мачева и Н. Атанасова от класа по народно пеене на доц.д-р Г. Петрова-Киркова, културен център „Тракарт”, 2019г.;
 • Участие като солист в Тържествен концерт по случай Националния празник на Република България под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев, зала „България”, 2018г.;
 • Фолклорен концерт на студенти от класа на доц. д-р Г. Петрова-Киркова, зала АМТИИ, 2018г.;
 • Концерт – представяне „Вила се’й лоза” Добруджански народни песни с автор Галя Петрова-Киркова  с участието на: самодейни състави от селата Кардам, Дъбовик, Смолница, Овчарово, Главан и фолклорни изпълнители от АМТИИ – гр. Пловдив, 2017г., с.Кардам, обл. Добрич.;
 • „Творческа среща между поколенията” – с. Дъбовик – гостуване на студенти от АМТИИ на фолклорния състав „Извор” с. Дъбовик, 2017г., с.Дъбовик.;
 • Празничен Великденски концерт – с участието на студенти от АМТИИ и състав за автентичен фолклор – с. Красен, 2017г., с.Красен, обл. Добрич.;
 • Среща на студенти от АМТИИ с артистите от ПФА „Добруджа” – гр. Добрич , 2017г., гр. Добрич;
 • Празничен Великденски фолклорен концерт – гр. Провадия с участието на изпълнители от АМТИИ – гр. Пловдив, 2017г., гр.Провадия;
 • Тържествен Концерт – спектакъл „ С България в сърцето” по случай 3-ти март – гр. Златица, с участието на студенти от класа на доц. д-р Г. Петрова-Киркова, 2017г., гр. Златица;
 • Концерт на Михаил Тодоров – студент по народно пеене от класа на доц. д-р Галя Петрова-Киркова и Приятели, 2016г., културен център „Тракарт”;
 • Организиране и провеждане на „Творческа среща” между студенти от класа по народно пеене на доц.д-р Г. Петрова-Киркова и ученици от НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел, 2016г.,концертна зала НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел. (Отзивите от събитието са отразени в Летописната книга на училището и изпратено специално Благодарствено писмо от Директора на НУФИ „Филип Кутев” – г-жа Мария Градешлиева.)
Обществена дейност:
-