Георги Шамлиев, Georgi Shamliev

гл. ас. д-р ГЕОРГИ ШАМЛИЕВ

Катедра "Теория на изкуствата"

Служебен e-mail:
Телефон:
0898 93 11 82
Преподавател по:
Полифония, Инструментознание, Симфонична оркестрация
Академична длъжност:
главен асистент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
Полифонията
Преподавателски интереси в областта на:
Полифония, Инструментознание, Оркестрация
Образование:
АМТИИ - Пловдив, „Музикална педагогика”, 2000 г.
Членство в организации:
СБХ
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
-
По-важни публикации:
  • „Сложен контрапункт – някои теоретични и методични идеи” – Пролетни научни четения, АМТИИ, Пловдив, 2016;
  • Развитие идеите на Фукс от „Gradus ad Parnassum” в българската учебна литература – Млад научен форум за музика и танц – брой12, НБУ, София, 2018;
  • „Проекционни квадрати – иновативно средство за осмисляне на проекционния метод при реализирането на безкраен канон” – Втора международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството”, Пловдив, 2019;
  • „Удвояване на гласовете като средство за полифонично вариране в децимовия сложен контрапункт” – Пролетни научни четения, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив, 2019.
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-