Иван Георгиев, Ivan Georgiev

доц. д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ

Катедра "Музикален фолклор"

Служебен e-mail:
Телефон:
0888 302 899
Преподавател по:
гайда и педагогическа практика
Академична длъжност:
доцент
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
инструменталното фолклорно изпълнителство
Преподавателски интереси в областта на:
методика и практика на гайдарското изпълнителство
Образование:
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив, ДНС, 1999 г.
Членство в организации:
Българска национална гайдарска асоциация
Участие в национални и международни проекти:
 • I-та международна гайдарска конференция „Гайдарското изкуство: теория и практика“ организирана от Българска национална гайдарска асоциация с подкрепата на АМТИИ, зала АМТИИ-03.11.2018 г.;
 • II-та международна гайдарска конференция „Гайдарското изкуство: теория и практика“ организирана от Българска национална гайдарска асоциация -09.11.2019 г.;
 • Лектор на Piping live online festival- Wed 12th Aug – 4pm – Bulgarian Piping Traditions.
Награди:
 • 2-ра награда от II-ри академичен общобългарски конкурс за инструментално изпълнителство и художествено творчество 26-29 март 1996;
 • I-ва награда от „Фолклор без граници“ - Добрич - Албена, юни 2004;
 • Гран при с инструментален квинтет при АМТИИ - Добрич-Албена юни 2004.
По-важни публикации:
 • Работа с метроном в обучението по гайда;
 • Понятието „гайдарски стил“ в българската музиковедска публицистика;
 • Гайдата в българските публикации до средата на XX-ти век.
По-важни творчески изяви:
 • Участие в Камерен концерт „Юбилей“ посветен на 120г. от рождението на Панчо Владигеров и 110г. от рождението на Марин Големинов-Балабанова къща, Пловдив-11.01.2019;
 • Участие в концерт-откриване на Европейска столица на културата-Пловдив-12.01.2019;
 • Концерт с Теодосий Спасов фолк квинтет- откритата сцена на Капана Фест „Ядрото“, Пловдив-13.01.2019;
 • Концерт с Теодосий Спасов проект „Вяра“ част от програмата „Европейска столица на културата“, Пловдив, зала АМТИИ, 25.04.2019;
 • Концерт с Теодосий Спасов проект „Вяра“ в A to Jazz Festival, 05.07.2019, София;
 • Концерт с формация „Жарава“ – 06.09.2020, Пловдив, Младежки хълм;
 • Концерт - промоция на Ива Гидикова – 06.10.2020, Драматичен театър-гр. Пазарджик;
 •  Концерт с хор „Мистерия на българските гласове“-26.10.2020, зала „Сливен“.
Обществена дейност:
Популяризиране на фолклорната музика в България и чужбина