Надежда Петрова, Nadezhda Petrova

НАДЕЖДА ПЕТРОВА

Катедра "Музикален фолклор"

Служебен e-mail:
Телефон:
0889 768 025
Преподавател по:
народно пеене, дирижиране на хор от клавир, дирижиране на оркестър от клавир
Академична длъжност:
-
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
пиано и клавирен съпровод
Преподавателски интереси в областта на:
-
Образование:

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

 • 2008 г. - специализация по пиано при проф. Снежана Симеонова;
 • 2007 г. - магистър по специалност „Изпълнителско изкуство“- пиано, 2007 г.;
 • 2007 г. - специализация по солфеж при проф. Дора Славчева;
 • 2006 г. - бакалавърска степен по специалности „Педагогика на обучението по музика“ и „Инструментално изкуство“ - пиано в класа на проф. Снежана Симеонова
Членство в организации:
-
Участие в национални и международни проекти:
-
Награди:
 • 2012 г. – Втора награда в Конкурс за написване на училищна песен, гр. Пловдив;
 • 2004 г. - Първа награда, както и специална награда за най-добро изпълнение на френска музика във Втори университетски конкурс за певци и инструменталисти, гр. София;
 • 2004 г. - Трета награда в Шести международен конкурс за изпълнение на френска музика, гр. Пловдив;
 • 2003 г. - Първа награда в IV Академичен конкурс за изпълнение на творби от Йохан Себастиан Бах, гр. Пловдив;
 • 1997 г. - Втора награда за най-добро изпълнение на предкласическа пиеса и два виртуозни етюда на Конкурс, гр. Пловдив.
По-важни публикации:
 • 2018 г- „Ансамблови проблеми в безмнезурни народни песни с клавирен съпровод, изпълнявани от народни певци“ – Сборник доклади „Пролетни научни четения“, АМТИИ;
 • 2018 г. - „За клавирния съпровод на българската солова народна песен“ – Сборник доклади от Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, Пловдив;
 • 2017г. - „Изпълнителски проблеми при акомпаниране на народни певци“- Годишник на АМТИИ, Пловдив, 2017;
 • 2007г.- „Етюдите Паганини-Лист – школа за инструментален виртуозитет. Етюд  N 6  a moll .”- доклад от научна конференция „Европа като културно пространство“(Ролята на изкуството и науката в културното проектиране на Европа),ЮЗУ „Неофит Рилски“;
 • 2006г. - „ Й.С. Бах – Френски сюити за клавир. Строеж,стилови и изпълнителски особености“- доклад от научна конференция „Национални култури и европейска идентичност“, ЮЗУ „Неофит Рилски“.
По-важни творчески изяви:
 • 2011г. участие в концерт с три пиана - гр. Пловдив;
 • 2011г. - реализира концерт за клавесин с лекторска част;
 • 2011г. – участие в VIII-о Музикално матине в книжарница „Хеликон” с програма за четири ръце. Матинето е реализирано с цел набиране средства за пиано конкурса „Шуман - Брамс”, гр. Пловдив;
 • 2011г. - концерт „Романтична Финландска музика” със солист Киммо Турунен - /тенор/, Финландия;
 • 2008г. - участва като органист в концерт на Студентски камерен оркестър и Академичен смесен камерен хор „Гаудеамус” - АМТИИ, гр. Пловдив;
 • 2007г. - участва в концерт за Българска музика като органист;
 • 2006г. – участие в Авторски концерт на Красимир Кюркчийски, с поместена статия в списание „Музикални хоризонти“ 9 брой от гл. ас. Д-р Красимира Филева;
 • 2006г.- осъществява концертно турне в  различни градове  в Германия;
 • 2004г. -  гост солист на Симфоничен оркестър,гр.Хасково;
 • 2004г. –участие в тържествата по случай 40 годишнината на АМТИИ;
 • От 2006г. до 2012 г осъществява редица концерти като акомпанятор на оперни певци, инструменталисти и хорове в България, Гърция, Турция, Словения, Босна и Херцеговина, Испания, Германия, Холандия и Белгия.
Обществена дейност:
-