Ангелина Дончева, Angelina Donacheva

ас. АНГЕЛИНА ДОНЧЕВА

Секретар на катедра "Дизайн"

Служебен e-mail:
Телефон:
-
Преподавател по:
  • Конструирани и моделиране на облеклото;
  • Техника и кострукция на облеклото;
  • Технология на облеклото;
  • Компютърно конструиране на облеклото.
Академична длъжност:
асистент
Научна степен:
-
Основни изследователски интереси в областта на:
  • Силуета на дрехата –конструктивни и художествени решения;
  • Съвременни  похвати при конструиране на облеклото.
Преподавателски интереси в областта на:
-
Образование:
  • ИПФ – Сливен, филиал на ТУ-София, магистър специалност Машиностроене (1999г.);
  • ИПФ – Сливен, филиал на ТУ-София, магистър специалност Техника и технология на текстила и на облеклото (2004г).
Членство в организации:
Текст
Участие в национални и международни проекти:
TEXtailorEXPO 2019 2018
Награди:
-
По-важни публикации:
-
По-важни творчески изяви:
-
Обществена дейност:
-