Стела Митева-Динкова, Stela Miteva-Dinkova

проф. д-р СТЕЛА МИТЕВА-ДИНКОВА

Катедра "Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство"

Телефон:
0878 633 171
Преподавател по:
„Класическа китара“, „Китарен ансамбъл“, „Методика на обучението по класическа китара“, „История на китарата“, „Педагогическа практика по класическа китара“
Академична длъжност:
професор
Научна степен:
доктор
Основни изследователски интереси в областта на:
история и методика на китарата, създаване и разпространение на нова музика за класическа китара от български композитори
Преподавателски интереси в областта на:
иновативни методи за обучение по инструмент, нова съвременна музика за класическа китара и китарен ансамбъл
Образование:
 • Средно музикално в СМУ „Д. Христов“ (днес НУИ „Д. Христов“), специалност Китара, 1992 г.;
 • Висше в АМТИИ-Пловдив (днес АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“)
  специалности: Учител по музика в детска градина, начален, среден и горен курс.Преподавател по пиано и солфеж. 1996 г.;
 • ОКС „Магистър“ в АМТИИ-Пловдив (днес АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“) специалност: „Изпълнителско изкуство – Китара“, 2012 г.;
 • ОНС „Доктор“ в АМТИИ-Пловдив (днес АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“), област 8. Изкуства, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“, Диплома №0034, издадена на 26 септември 2016 г.
Членство в организации:
Сдружение „Китара-Пловдив“ (председател), Фондация „Огънят на Орфей“
Участие в национални и международни проекти:

Ръководство на проекти:

 • „Младежки международен фестивал „Кръстопът“ (четири проекта-издания от 2017 до 2020)
 • „Нови тенденции в обучението по класическа китара” (2016),
 • „Международен младежки фестивал „Академика” (2015)
 • „Цикъл майсторски класове в АМТИИ” (2014)
 • „Младежки фестивал „Нова българска музика за китара” (2013)
 • „Младежки фестивал на китарните ансамбли“ (2011)

Участие в проекти:

 • “Международен проект: „Евро Стрингс – Колаборация на европейски фестивали“ (Euro Strings – European Guitar Festival Colaborative) по програма „Творческа Европа” (Creative Europe) (2017 до 2021)
 • Проект „Концерти на китарен ансамбъл „Академика“ в Полша“ – програма „Мобилност“, Община Пловдив (2019)
 • Национален проект: Младежка академия „Творчески искри” /2014/
Награди:

Стела Митева-Динкова е носител на първи награди от:

 • Международен музикален фестивал “Надежди, таланти, майстори” - Добрич/Албена (2002 г.);
 • Международен конкурс за интерпретация на класическа китара - Пловдив (1994 г.);
 • Национален конкурс “Млад музикант” - Чирпан (1985 и 1987 г.)

Тя е художествен ръководител на Китарен ансамбъл „Академика“, който е носител на първи награди от:

 • Международен конкурс „Тракия” - Комотини (Гърция, 2018 г.);
 • Международен конкурс в рамките на 3-та Лятна академия за китара „Arion” - Моливос (Гърция, 2014 г.);
 • Международен конкурс „Naissus” - Ниш (Сърбия, 2014 г.);
 • Международен конкурс “Акад. М. Големинов” - Кюстендил (2017, 2012, 2009, 2006 г.);
 • Международен конкурс - Гоце Делчев (1999 г.).
По-важни публикации:
 • „Концертите за китара и оркестър от Хоакин Родриго („Концерт Аранхуес”, „Фантазия за един благородник” и „Концерт за един празник”) – теоретични и изпълнителски аспекти”, 2019, Пловдив: FastPrint Books, ISBN: 978-619-236-118-1, 210 страници;
 • „Характерни похвати в китарната техника на лявата ръка” 2009, Пловдив:АМТИИ, ISBN: 978-954-8824-82-8, 88 страници.

Издадени сборници:

 • „Из репертоара на Китарен ансамбъл „Академика”- Пламен Арабов „Леле моме” - съставител, аранжьор и редактор, Пловдив:АМТИИ, 2018, ISMN: 979-0-707681-62-6, 32 стр.;
 • Николо Паганини „Избрани сонати за цигулка и китара” - съставител и редактор, Пловдив: АМТИИ, 2017, ISMN: 979-0-707681-52-7, 36 стр.;
 • „Пиеси за китара от Васил Бележков и Владимир Влаев” – съставител и редактор, 2008, Пловдив:АМТИИ, ISBN: 978-954-8824-78-1, 36 стр.;
 • „Пиеси за китара от български композитори” – съставител и изпълнител, 2002, ISBN: 978-954-8824-43-42), 44 стр. - сборник с компактиск.

Публикувани статии:

 • „Еволюция в обучението – рефлексия от съвременните условия“ - Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ 2020;
 • „Виуелата – щрих от ренесансовия портрет на класическата китара” - Годишник на АМТИИ, Пловдив:АМТИИ, 2018, ISSN:1313-6526, с.80-87;
 • „Арпежът в дидактичната литература за класическа китара” - International Journal “Knowledge”, vol. 28.3 - Education, ISSN: 2545-4439, ISSN: 1857-925X, 2018, Global Impact Factor 1.322, с.1069-1074;
 • „Майсторският клас – актуална форма на обучение в изпълнителското изкуство на китара” - International Journal “Knowledge”, vol. 26.3 - Humanities, 2018, ISSN: 2545-4439, ISSN: 1857-925X,Global Impact Factor 1.322, с.945-950;
 • „Ракурсите на днешната културна среда – „послание” към педагогът по инструмент” - International Journal “Knowledge”, vol. 23.5 – Humanistic Sciences, 2018, p.1509-1513, ISSN: 2545-4439, ISSN: 1857-925X, Global Impact Factor 1.322;
 • „Иновативен подход за овладяване на специфичния похват арпеж в обучението по класическа китара” - Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството”, Пловдив:АМТИИ, 2017, ISBN:978-954-2963-23-3, с. 119-125;
 • „Табулатурният запис за петструнна барокова китара в книгата „Инструкция по музика за испанска китара и методи за нейното основно познаване до умело свирене” от Гаспар Санс” - Международна научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност”, Пловдив:АМТИИ, 2015, том I, ISBN: 978-954-2963-12-7, с.339-349;
 • „Видове звукоизвличане при китарата с пръстите (i, m, a) на дясна ръка“ - Списание „Китара“, София:Добрев, бр. 4/ 2006, ISSN: 1311-820X, с.21-36;
 • „Артикулация и основни щрихи при китарата“ - Списание „Китара“, София:Добрев, бр. 4/ 2004, ISSN: 1311-820X, с.17-21.
По-важни творчески изяви:

Солови рецитали:

 • 2017 Корматен (Франция), Църква „Шазел”, в рамките на Фестивал „Китари в Корматеноа” и Комотини (Гърция), Зала „Папа Николау”, в рамките на 4-ти Китарен фестивал „Тракия”;
 • 2016 Концертно турне в САЩ:
 • Минеаполис, „Университет Минесота”, Концертна зала „Lloyd Ultan”;
 • Калифорния, Бреа, Организация „Китарен оркестър на Ориндж каунти”;
 • Калифорния, Ориндж каунти, Санта Ана, Училище “The Green room Arts Co“;
 • Калифорния, Лос Анжелис, Концертна зала на „Музикален отдел” в Колеж „Долината на Лос Анжелис”, в рамките на Концертни серии на Американска китарна асоциация;
 • Калифорния, Ориндж каунти, Библиотека „Серитос”
 • 2014 Моливос, (о. Лесбос, Гърция), Конферентна зала „Моливос“, в рамките на 3-та Лятна китарна академия „Арион”;
 • 2011 Вроцлав (Полша), Камерна зала на Музикална академия „Карол Липински”;
 • 2010 Сион (Швейцария), Голяма зала на Консерватория „Лозана”;
 • 2009 Велинград, 8-ми Балкански фестивал на класическата китара;
 • 2008 Гданск (Полша), Музикална академия „Станислав монюшко“, Концерта зала;
 • 2007 „По пътя на танца“ - САЩ, Калифония, Държавен университет „Фулъртън“, Концертна зала „Менг“ и Кюстендил, XI-ти Международен фестивал на класическата китара „Акад. М. Големинов“, Художествена галерия „Владимир Димитров Майстора“.

Камерни концерти

 • 2019 Пловдив и София „Китарата в творчеството на бразилските композитори” в рамките на Първи фестивал на бразилска класическа музика – съвместно с Росен Балкански (китара), Концертна зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” и Концертна зала НМА „Проф. Панчо Владигеров”;
 • 2018 Пловдив, Концерт „Латиноамерикански нюанси за флейта и китара” с Борислав Ясенов (флейта) Концертна зала АМТИИ;
 • 2014 Кюстендил, Концерт с ансамблови творби за китара, цигулка и кларинет съвместно с Йосиф Радионов (цигулка), Росен Идеалов (кларинет) и Росен Балкански (китара), в рамките на XVIII-ти Международен конкурс за класическа китара Голяма зала на Читалище „Братство” и Гданск (Полша), Камерен музикален концерт на Стела Митева-Динкова (китара) и Тони Шекерджиева-Новак (вокал), Сенатна зала на Музикална академия „Станислав Монюшко”;
 • 2013 Скопие (Македония), Концерт на дуо Стела Динкова (китара) и Борислав Ясенов (флейта) в рамките на Фестивал „Есенски музички свечености”, Салон на „Културно-информационен център”;
 • 2012 Казанлък, Камерен концерт с Борислав Ясенов (флейта) в рамките на Музикални празници „Петко Стайнов”, Исторически музей „Искра”;
 • 2008 Концертно турне в България: Пловдив, Провадия, Русе, Добрич, Гоце Делчев с Китарно трио в състав: Цветан Стоянов, Стела Динкова и Костадин Динков;
 • 2006 Тунис, Камерен концерт съвместно с Шефика Кютлюер (Турция) в рамките на Международен фестивал “Музикален октомври в Картаген” (Тунис) и Камерен концерт на Стела и Костадин Динкови в рамките на “Фестивал на класическата китара”, Зренянин (Сърбия).

Концерти със симфонични и камерни оркестри

 • 2016 Плевен, Концерт на Георги Василев, Стела Динкова и Боян Дойчев с Плевенска филхармония в рамките на Трети международен фестивал на китарата, зала „Емил Димитров“;
 • 2015 Кюстендил, Концерт на Камерен оркестър „Благоевград” със солисти: Стела Динкова – китара и Дарко Багески – китара, в рамките на XIX-ти международен конкурс за класическа китара, Голяма зала на Читалище „Братство”;
 • 2007 Пловдив, Симфоничен концерт на ОФД-Пловдив, с диригент: Алексей Измирлиев - първо изпълнение в България на Концерт за бандонеон и оркестър от Астор Пиацола съвместно с Елена Мелник, Концертна зала.

Концерти на Китарен ансамбъл „Академика“

2020

 • Пловдив, Участие на Китарен ансамбъл „Академика“ в Откриване на Международен фестивал „Дни на тракийската култура“, Римски стадион;
 • Балчик, Концерт в рамките на Музикален фестивална „Дни на класиката в Балчик“, Открита сцена;
 • Пловдив, Концерт на Китарен ансамбъл „Академика“, ДНА, Военен клуб

2019

 • Лондон (Великобритания), Участие в Концерт „Огънят на Орфей”, Зала „Кадоган”;
 • Комотини (Гърция), Концерт на Китарен ансамбъл „Академика“ в рамките на 6-ти Международен китарен фестивал „Тракия”, зала „Папа Николау“;
 • Варшава (Полша), Тържествен концерт по повод 24-ти май – ден на българската просвета, култура и славянска писменост на Китарен ансамбъл „Академика” от Пловдив – европейска столица на културата за 2019 г. Кралски театър и Гданск, Сенатна зала на Музикална академия „Станислав Монюшко

2009, 2011, 2013, 2015, 2017 – Русе, Концерти на Китарен ансамбъл „Академика“ в рамките на пет поредни издания на Международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли „Културните центрове на Европа“, зала „Русе“

Обществена дейност:
Създател и художествен директор на Международен младежки фестивал „Кръстопът“, Организатор на Международна лятна академия за изкуство „Огънят на Орфей“